Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry

Puheenjohtaja Marjo Tapaninen, tapaninen.marjo(at)gmail.com, p. +358 400 214 473

Varapuheenjohtaja Suvi Aitto-oja, aittoojasuvi(at)gmail.com, p. +358 40 722 3471

Sihteeri Heikki Mustakallio, heikki_mustakallio@yahoo.com

Rahastonhoitaja Sirkka Timonen, sige.timonen(at)gmail.com

Hallituksen jäsen Olavi Kuikka

Hallituksen jäsen Marja Lähde

Hallituksen jäsen Tarja Tapaninaho

Hallituksen jäsen Sari Törmänen, sari.tormanen(a)elisanet.fi

Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön muodostavat uuden Oulun vihreät yhdistykset.

Kunnallisjärjestön tehtävänä on järjestää vihreiden kunnallisvaalit Oulussa.

OVK:n kotivut löytyvät osoitteesta http://yhdistykset.vihreat.fi/ovk/

OVK facebookissa: https://www.facebook.com/oulunvihreakunnallisjarjesto