Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Hyväksytty Oulun vaalipiirin Vihreät ry:n syyskokouksessa 26.11.2016

Yleistä

Oulun vaalipiirin Vihreät ry edistää toiminnallaan vihreitä arvoja Oulun vaalipiirin alueella. Sen tarkoituksena on yhdistää vihreän arvomaailman omaavia kansalaisia ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta, sekä edistää ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia elinympäristönsä kehittämiseen. Piiri toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä alueen vihreän kansanedustajan kanssa.

Kuntavaaleissa huhtikuussa 2017 tavoitteena on edistää vihreää keskustelua koko piirin alueella. Piiri kannustaa vihreitä yhdistyksiä lisäämään kuntavaaliehdokkaiden määrää sekä saamaan ehdokkaita kuntiin, joissa ehdokkaita ei ole aikaisemmin ollut. Näin vihreiden valtuutettujen määrä nousee koko piirin alueella ja saavutetaan ilmastonmuutoksen pysäyttävä vaalivoitto.

Oulun vaalipiirin Vihreät ry on Oulun vaalipiirin alueella toimivien vihreiden paikallisyhdistysten kattojärjestö. Piirijärjestön tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten toimintaa ja toimia kunnallisjärjestönä sellaisille vihreiden luottamushenkilöille, joilla ei ole paikallisyhdistystä.

Piiri tukee myös Vihreä Liitto rp:n toimintaa vaalipiirin alueella ja toimii yhteistyössä vihreiden valtakunnallisten yhdistysten kanssa.

Maakunta- ja presidentinvaalit

Vuoden 2017 painopisteenä on vaalivoiton saavuttaminen kevään kuntavaaleissa sekä valmistautuminen vuonna 2018 pidettäviin maakunta- ja presidentinvaaleihin. Tarkempi maakuntavaalien suunnitelma tehdään sitä mukaa, kun suunnitelmat valtionhallinnon osalta valmistuu. Presidentinvaalien osalta piiri tukee vihreän ehdokkaan vaalikampanjaa.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein ennakkoon sovitun kokousaikataulun mukaisesti tai puheenjohtajan kutsusta, mikäli tarvetta ylimääräisille kokouksille on.

Piirihallituksen kokouksissa otetaan toimintavuonna 2017 aktiivisemmin käyttöön etäyhteydet, esim. Skype. Piirihallituksen jäsenten kokouksiin osallistumista tuetaan matkakorvauksia maksamalla joka toiseen kokoukseen puolueen matkustusohjesäännön mukaisesti.

Toimitilat ja työntekijä

Piirijärjestö toimii Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry:n omistamissa tiloissa vuokralaisena Oulussa. Vihreää toimistoa käyttävät myös paikallisyhdistykset vuokranmaksuosuuksiensa mukaan. Tiloissa työskentelee pääsääntöisesti 1 työntekijä.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Piiri järjestää tarpeen mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä paikallisyhdistysten kanssa vuoden 2017 aikana. Yhteistyönä järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi koulutustilaisuudet, keskustelutilaisuudet, kansanedustajavierailut, uusien illat sekä piirin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Piirijärjestö lähettää edustajansa puolueen kokouksiin ja tapahtumiin, sekä osallistuu Vision järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan.

Viestintä

Piirijärjestö viestii toiminnastaan ja tapahtumistaan jäsenille ja muulle yleisölle yhdistyksen nettisivujen (www.oulunvaalipiirinvihreat.fi), Facebookin (https://www.facebook.com/oulunvaalipiirinvihreat), sähköpostilistan (olvi-tiedotus(at)vihreat.fi) ja vuonna 2016 aloitetun sähköisen uutiskirjeen kautta, joka ilmestyy n. 10 kertaa vuodessa. Tiedottamisessa hyödynnetään myös lehtien ilmaisia tapahtumakalentereita ja -palstoja. Maksullisia lehti-ilmoituksia ja Facebook-mainoksia käytetään tarpeen mukaan.

Piirijärjestöllä on käytössään myös sisäiseen keskusteluun tarkoitettuja kanavia kuten piirihallituksen sähköpostilista (oulu-piirihallitus(at)vihreat.fi) ja piirin jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettu keskustelulista (olvi(at)vihreat.fi) sekä muut työryhmien tms. listat.

Piirihallituksen nimeämät edustajat eri elimissä – sekä seudullisissa/ylikunnallisissa että puolueen omissa elimissä – raportoivat kokousten jälkeen kokouksista piirihallitukselle ja edelleen sähköpostilistoille sopimuksen mukaisesti.

Jäsenhankinta

Vuonna 2017 piiri tukee hakemusperusteisesti paikallisyhdistysten tilaisuuksia, joissa jäsenhankinnalla on keskeinen rooli. Kaikissa piirin tapahtumissa ja tilaisuuksissa pidetään esillä mahdollisuutta liittyä paikallisyhdistyksen ja Vihreä Liitto r.p:n jäseneksi. Liittyminen jäseneksi sekä jäsenmaksun maksaminen on tehty entistä helpommaksi piiri- ja paikallisyhdistyskohtaisten www-linkkien kautta. Linkit pidetään helposti löydettävissä piirin sivuilta.

Piiriyhdistyksen verkkosivuilla olevien jäsenjärjestöjen yhteystietoja pidetään ajan tasalla niin, että asiasta kiinnostuneet voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan paikallisyhdistyksiin. Paikallisyhdistysten puheenjohtajia muistutetaan pitämään aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä, jotta he pysyisivät ajan tasalla yhdistyksen kokouksista, toiminnasta ja suunnitelmista.

Talous

Piiriyhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti luottamushenkilömaksutuloilla, Vihreä liitto rp:n piiriavustuksella sekä kansanedustajamaksutuotoilla. Lisätuloja mm. vaalikampanjoiden rahoittamiseen pyritään saamaan varainhankinnalla. Piirille tilitettäviä luottamushenkilömaksuja seurataan yhdistyskohtaisesti.

——————————————————

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Hyväksytty Oulun vaalipiirin Vihreät ry:n syyskokouksessa 7.11.2015

Yleistä

Oulun vaalipiirin Vihreät ry edistää toiminnallaan vihreitä arvoja Oulun vaalipiirin alueella. Sen tarkoituksena on yhdistää vihreän arvomaailman omaavia kansalaisia ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta, sekä edistää ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia elinympäristönsä kehittämiseen. Piiri toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä aleen vihreän kansanedustajan kanssa. Tavoitteena on nostaa alueen vihreiden kansanedustajien määrä kahteen kansanedustajaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Piiri tukee myös Vihreä Liitto rp:n toimintaa vaalipiirin alueella ja toimii yhteistyössä vihreiden valtakunnallisten yhdistysten kanssa.

Oulun vaalipiirin Vihreät ry on Oulun vaalipiirin alueella toimivien vihreiden paikallisyhdistysten kattojärjestö. Piirijärjestön tehtävänä on tukea pienimpien paikallisyhdistysten toimintaa ja toimia kunnallisjärjestönä sellaisille vihreiden luottamushenkilöille, joilla ei ole paikallisyhdistystä.

Vaalit

Vuoden 2016 painopisteenä on valmistautuminen vuonna 2017 pidettäviin kuntavaaleihin. Piirin tehtävänä on tukea ehdokashankintaa piirin alueella toimivissa yhdistyksissä sekä asettaa ehdokkaat niissä kunnissa, joissa ei ole toimivaa paikallisyhdistystä (Hailuoto, Muhos, Raahe, Siikajoki, Vaala ja Utajärvi).

Piirijärjestö tukee vaaleihin valmistautumista mm. avustamalla jäsen- ja ehdokashankintatilaisuuksia taloudellisesti, mahdollistamalla kauempaa tulevien osallistumisen erilaisiin koulutustapahtumiin sekä varaamalla resursseja erityisesti piirijärjestön puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan vierailuille Oulun ulkopuolella oleviin paikallisyhdistyksiin.

Pyrkimyksenä on asettaa suurin osa ehdokkaista vuoden 2016 aikana. Piirijärjestön tavoitteena on kasvattaa vihreiden vaikutusvaltaa ja ehdokkaiden saamaa äänimäärää Oulun vaalipiirissä verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Vihreiden kannatus edellisissä kuntavaaleissa oli Oulun vaalipiirissä 5,3 % (10 937 ääntä).

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus kokoontuu säännöllisesti 2 – 5 viikon välein ennakkoon sovitun kokousaikataulun mukaisesti tai puheenjohtajan kutsusta, mikäli tarvetta ylimääräisille kokouksille on. Piirihallituksen jäsenten kokouksiin osallistumista tuetaan matkakorvauksia maksamalla, myös niiden jäsenyhdistysten joilla ei ole edustajaa piirihallituksessa edustajien osallistujien matkakorvaukset korvataan matkustusohjesäännön mukaisesti. Kauempana asuvien jäsenten osallistumismahdollisuuksia tuetaan myös panostamalla etäyhteyksien käyttöön.

Toimitilat ja työntekijä

Piirijärjestö toimii Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry:n omistamissa tiloissa (os. Torikatu 33 E 1, 90100 Oulu) vuokralaisena. Vihreää toimistoa käyttävät myös paikallisyhdistykset vuokranmaksuosuuksiensa mukaan. Tiloissa työskentelee pääsääntöisesti 1 työntekijä.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Piiri järjestää tarpeen mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä paikallisyhdistysten kanssa vuoden 2016 aikana. Yhteistyönä järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi koulutustilaisuudet, keskustelutilaisuudet, kansanedustajavierailut, uusien illat sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Lisäksi piiri järjestää 1-2 kertaa vuoden 2016 aikana piiripäivät yhteistyössä jonkun toisen piirijärjestön, paikallisyhdistyksen ja Vision kanssa. Tapahtumiin haetaan mahdollisuuksien mukaan Vision myöntämiä rahallisia tukia. Tilaisuudesta riippuen kauempaa tulevien osallistumista helpotetaan matkakorvauksia maksamalla.

Vaalipiirin alueella olevia paikallisyhdistyksiä kannustetaan ja avustetaan järjestämään tapahtumia myös itsenäisesti. Vuonna 2016 harkinnanvaraiset tapahtuma-avustukset myönnetään hakemusperusteisesti erityisesti tilaisuuksille, joissa jäsenhankinnalla on keskeinen rooli.

Piirijärjestö lähettää edustajansa puolueen kokouksiin ja tapahtumiin, sekä osallistuu Vision järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan.

Piirijärjestön tehtävien ja tapahtumien organisoimisessa hyödynnetään Trello-projektinhallintatyökalua. Trellon käytöstä järjestetään piirihallituksen jäsenille ja muille kiinnostuneille koulutus alkuvuodesta 2016.

Viestintä

Piirijärjestö viestii toiminnastaan ja tapahtumistaan jäsenille ja muulle yleisölle yhdistyksen nettisivujen (www.oulunvaalipiirinvihreat.fi), Facebookin (https://www.facebook.com/oulunvaalipiirinvihreat) ja sähköpostilistan (olvi-tiedotus@vihreat.fi) kautta. Tiedottamisessa hyödynnetään myös lehtien ilmaisia tapahtumakalentereita ja -palstoja. Maksullisia lehti-ilmoituksia ja Facebook-mainoksia käytetään tarpeen mukaan.

Piirijärjestöllä on käytössään myös sisäiseen keskusteluun tarkoitettuja kanavia kuten piirihallituksen sähköpostilista (oulu-piirihallitus@vihreat.fi) ja piirin jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettu keskustelulista (olvi@vihreat.fi) sekä muut työryhmien tms. listat.

Piirihallituksen nimeämät edustajat eri elimissä – sekä seudullisissa/ylikunnallisissa että puolueen omissa elimissä – raportoivat kokousten jälkeen kokouksista piirihallitukselle ja edelleen sähköpostilistoille sopimuksen mukaisesti.

Jäsenhankinta

Vuonna 2016 piiri tukee hakemusperusteisesti paikallisyhdistysten tilaisuuksia, joissa jäsenhankinnalla on keskeinen rooli.

Kaikissa piirin tapahtumissa ja tilaisuuksissa pidetään esillä mahdollisuutta liittyä paikallisyhdistyksen ja Vihreä Liitto r.p:n jäseneksi. Liittyminen jäseneksi sekä jäsenmaksun maksaminen on tehty entistä helpommaksi piiri- ja paikallisyhdistyskohtaisten www-linkkien kautta. Linkit pidetään helposti löydettävissä piirin sivuilta.

Piiriyhdistyksen verkkosivuilla olevien jäsenjärjestöjen yhteystietoja pidetään ajan tasalla niin, että asiasta kiinnostuneet voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan paikallisyhdistyksiin. Paikallisyhdistysten puheenjohtajia muistutetaan pitämään aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä, jotta he pysyisivät ajan tasalla yhdistyksen kokouksista, toiminnasta ja suunnitelmista.

Talous

Piiriyhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti luottamushenkilömaksutuloilla, Vihreä liitto rp:n piiriavustuksella sekä kansanedustajamaksutuotoilla. Lisätuloja mm. vaalikampanjoiden rahoittamiseen pyritään saamaan varainhankinnalla.

Piirille tilitettäviä luottamushenkilömaksuja seurataan yhdistyskohtaisesti.