Hyvät Vihreät,

Monet varmaan ovat miettineet sitä miksi lähdin Vihreiden puheenjohtajakisaan Koillismaan Vihreiden puheenjohtajana, Kuusamon kaupunginhallituksen jäsenenä sekä Oulun vaalipiirin varakansanedustajana. Kiitos Raahen, Kuhmon, Rovaniemen, Koillismaan ja Pudasjärven Vihreille yhdistyksille, että esittivät minua ehdolle nostamaan esille Pohjois-Suomen Vihreitä teemoja osaksi Vihreää linjavaalia. Linjavaalissa kysymys on siitä millaista Vihreää politikkaa puolueemme edistää. Haluan että nostamme yhdessä maaseutuvihreyden vahvan kaupunkivihreyden rinnalle, jotta nousemme valtakunnallisesti suurpuolueeksi ja pääsemme toteuttamaan yhteisesti linjaamaamme Vihreää strategiaa.

Poliittisella janalla olen keskellä oleva ympäristösosiaaliliberaali. Katson, että olemalla vahva ympäristöpuolue vastaamme monella tapaa parhaiten niihin haasteiseen, mitkä voimistuvien globaalimuutoksien aikakaudella kohtaavat yhteiskuntia.

Haluan palauttaa maapallon puolueemme logoon, koska se symboloi meille kaikille tärkeitä teemoja: ympäristöä, kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja koulutusta; pallo on pyöreä, ei litteä.

1) Trumpin Yhdysvaltojen vetäydyttyä ilmastonmuutoksen torjunnasta tulee entistäkin vaikeammaksi saavuttaa tavoitellut globaalien päästöjen vähennykset – valitettavasti.
Tosiasia on että maailman ilmatieteenlaitoksen (WMO) data, joka jo ennen Trumpin irtaantumisilmoitusta kertoo kaikkien globaalien kasvihuonepäästöjen olevan ennätyslukemissa ilmakehässä. Jo olemassa ovat hiilidioksipäästöt säilyvät ilmakehässä 100 vuotta. Yhteiskunnan päättäjien on tunnustettava päätöksissään se fakta, ettemme enää voi estää ilmastonmuutosta.

On ymmärrettävä mitä se tarkoittaa yhteiskunnille sekä maailmalle. Meidän tulee omalta osaltamme varautua voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakauteen. Mikä on meidän sopeutumisstrategia ilmastonmuutokseen ja poliittiset valintamme energiapolitiikassa, ruokatuotannossa ja yhteiskuntarakenteessa. Olen vahvasti sitä mieltä, että meidän tulee entistäkin voimakkaammin ymmärtää kaupunkien ja maaseudun keskinäisriippuvuuden tärkeys voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella. Sopeutumisstrategiaan kuuluvat hajauttu uusiutuvan energian tuotanto sekä hajautetun puhtaan ruokatuotannon säilyttäminen ja edistäminen. Meidän vihreiden on edistettävä luontoa kunnioittavia käytäntöjä kaikessa kestävässä kehityksessä koko Suomessa ja siirryttävä näiden asioiden edelläkävijäksi eri sektoreilla.

2) Haluan että Suomi siirtyy aidosti edistämään kaikessa toiminnassa hajautettuja hybridiuusituvan energian ratkaisuja ja hajautettuja energiaverkkoja, koska ne ovat turvallisempia voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Olkaamme eurooppalaisen Vihreän aatteen hengessä aidosti energiaremontin puolella ja uraanivoimaa vastaan [uraanituotantoa (Terrafame) ja uraanivoimaa (Fennovoima)].

Erikokoiset hajautetun hybridiuusiutuvan energian ratkaisut työllistävät ja luovat uutta yrittäjyyttä niin maaseudulla kuin kaupungeissa, esimerkiksi kiinteistöjen kattoremonteissa voimme suosia suomalaista energiapeltikatto -innovaatiota ja tuuliruuveja. Kauko- ja maalämpöratkaisut sekä ilmapumput ovat luoteva osa tulevaisuuden kiinteistöjen hybridilämmittämistä. Sähkölämmitys korvataan näillä hybridiratkaisulla.
Osana kiertotaloutta edistämme biokaasuntuotantoa lannasta, yhdyskuntajätevesistä ja biojätteistä sekä näin edistämme autokannan muutoksella omavaraiseen polttoaineeseen Suomea irti naisten oikeuksia polkevien Saudien ja Persianlahden maiden öljystä.

3) Suomen kaivoslaki on uudistettava. Koska päästötöntä ja jätteetöntä kaivosta ei ole ja mineraalit eivät uusiudu, on Suomen kuntien ja valtion kokonaisetu, että:
a) Suomeen saadaan kaivosvero, joka jaetaan kuntien ja valtion kesken.
b) Maa- ja vesialueiden omistajille sekä yhteisöille maksetaan täysimääräiset korvaukset.
c) Luodaan suojavyöhykkeet ja kielletään malminetsintä arvokkaiden vesistöjen, luonnonpuistojen, elintarviketuotantoalueiden ja matkailualueiden ympärillä.
d) Osuus kaivoksen tuotoista jyvitetään kunnille.
e) Sosiaalisen toimiluvan tulee tarkoittaa kunnanvaltuuston lupaa ‒ ja oikeutta sanoa ei.
f) Ennen uusia resurssihankkeita koko wanhan Lapin alueella pitää ratifioida ILO-sopimus ja neuvotella maasopimukset. Kanadan mallin mukaisesti on nykyiset varaukset ja valtaukset jäädytettävä, kunnes maanomistusoikeuskysymykset on ratkaistu.

4) Kannattamattoman Talvivaara-Terrafamen pyörittämiseen ei anneta veroeuroja, vaan kaivostoiminta ajetaan hallitusti alas; kaivosalue sekä turmellut lähivesistöt siivotaan ja puhdistetaan mm. rakentamalla alueelle moniongelmallisia jätevesiä puhdistava aito jätevedenpuhdistamo nykyisen keskuskalkittamon sijaan.

5) Vuosikymmenten kamppailuista huolimatta Pohjois-Suomen padottuihin lohijokiin ei ole saatu kalateitä. Henkilökohtaisesti kannatan kalatielakia ja velvoitteiden avaamista kalateiden vauhdittamiseksi. Vesivoimayhtiöt ovat liian pitkään yhdessä suurten puolueiden politiikkokavereineen estäneet kalateiden tuloa. On oikein että vaelluskalat palavat mm. Iijokeen. Vesivoimayhtiöiden omistajatahot sponsoroivat kalatiet, koska näkevät sen olevan oikein luonnolle ja vaelluskaloille.

6) Alueiden erityisyys on osa Suomen rikkautta. Suomalaisen maatalouden kestävää kehitystä ja puhdasta ruokatuotantoa on tuettava mm. rakennemuutostuilla sekä luomutuotteiden ALV kevennyksellä. Puhdas luonto ja vesistöt, luonnontuotteet ja ruokatuotanto kytkeytyvät vahvasti Suomen kasvavaan matkailuun. Suomeen on saatava kalatielaki, jolla voimayhtiöt velvoitetaan rakentamaan kalatiet padottuihin vesistöihin ja elvyttämään vaelluskalakannat.

7) Perustulon käyttöönotolla vähennetään Suomessa voimistuvaa eriarvoistumista, syrjäytymistä sekä ihmisten joutumista kannustinloukkoihin ja nääntymiseen byrokratian alle. Yrittäjyyttä tulee edistää ajamalla mikro- ja pienyrittäjien ALV rajan nostoa 50 000 €.

– Olen saanut elää lapsuudesta asti Kuusamon jokivarsissa, joissa olen oppinut puhtaiden vesien, vaelluskalojen, erämetsien ja luonnonmaisemien kauneuden merkityksen. Aikanaan voimaan tullut koskiensuojelulaki mahdollisti vahvan luontokokemuksen minulle ja tänä päivänä kymmenille tuhansille matkailijoille vuosittain. Meidän vihreiden on edistettävä luontoa kunnioittavia käytäntöjä kaikessa kestävässä kehityksessä koko Suomessa ja siirryttävä näiden asioiden edelläkävijäksi eri sektoreilla.

Videoklippi: Terveiseni Kitkajoelta Kuusamosta:

https://www.youtube.com/watch?v=1K1_dA8XfYg&feature=youtu.be

%d bloggaajaa tykkää tästä: