Oulun vaalipiirin Vihreät ry piti syyskokouksensa sunnuntaina 28.10. Oulussa. Kokouksen yhteydessä julkistettiin viisi uutta eduskuntavaaliehdokasta. Julkistetut ehdokkaat ovat Satu Haapanen, Latékoé Lawson Hellu, Sofia Tervakangas ja Antti Yrjölä Oulusta, Paula Pohjanrinne Kempeleestä sekä Monika Kangas-Siira Limingasta. Oulun vaalipiirin Vihreät on nyt nimennyt yhteensä 11 ehdokasta.

Piirijärjestön aiemmin nimeämät ehdokkaat ovat Esa Aalto Oulusta, Mika Flöjt Kuusamosta, Silja Keränen Kajaanista, Marjo Tapaninen Oulusta ja Susa Vikeväkorva Oulusta.

Syyskokouksen yhteydessä julkistetuissa ehdokkaissa on mukana kokeneita poliitikkoja sekä tuoreita kasvoja. Joukon nuorin on 18-vuotias lukiolainen Sofia Tervakangas. Antti Yrjölä toimii Oulun Vihreiden nuorten puheenjohtajana. Myös liminkalainen kunnanvaltuutettu Monika Kangas-Siira on ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa.  Kokeneempaa, aiemmin ehdolla ollutta joukkoa edustavat oululainen kaupunginvaltuutettu Latékoé Lawson Hellu sekä kempeleläinen valtuutettu Paula Pohjanrinne. Satu Haapanen on oululainen kaupunginvaltuutettu, sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja kaudelta 2011-2015.

”Suomessa on tehtävä politiikkaa, joka asettaa yhteiskunnan toiminnan luonnon kantokyvyn rajoihin ja mahdollistaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle. Nykyisen hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät ole riittäviä. Kevään 2019 eduskuntavaaleista tulee ilmastovaalit” kiteyttää Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtaja Marja Lähde.

 

Ehdokkaiden esittelyt

Esa Aalto, 36, on Oulun yhdyskuntalautakunnan jäsen, ensimmäisen kauden valtuutettu ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuutettu. Aalto on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hänelle erityisen tärkeitä ovat luonto- ja ympäristöasiat sekä koulutuksen- ja tutkimuksen edistäminen.

Mika Flöjt, 44, on yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainväliset suhteet ja politiikka), toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja sekä Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. Flöjt on perehtynyt globaaleihin ympäristöongelmiin mm. osallistumalla YK:n ilmasto- ja kemikaalineuvotteluihin sekä erilaisiin kestävän kehityksen prosesseihin Pohjolassa ja YK:ssa.

Satu Haapanen, 49, on kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, teologian yo., kaupunginvaltuutettu, sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj., maakuntahallituksen varajäsen ja kansanedustaja 2011-2015. Haapanen on kolmen nuoren äiti.  Hänelle keskeiset vaikuttamisen teemat ovat koulutus, kulttuuri, ilmastonmuutoksen hillintä, kansainvälisyys, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Haapasen harrastuksia ovat kielten opiskelu, ulkoilu ja musiikki.

Latékoé Lawson Hellu, 56, on tietoliikenneinsinööri ja neljännen kauden kaupunginvaltuutettu Oulusta. Latékoé on myös yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen sekä PPSHP:n hallituksen jäsen. Edellisellä valtuustokaudella hän toimi rakennuslautakunnan puheenjohtajana.  Latékoé haluaa erityisesti puolustaa politiikassa tasa-arvoista, suvaitsevaa sekä kehittyvää pohjoista, jossa kaikilla ihmisillä on oikeus työhön ja hyviin peruspalveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Monika kangas-Siira, 46, on koulutukseltaan FM ja työskentelee aineenopettajana. Kangas-Siira on Limingan kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja Rantalakeuden Vihreiden hallituksen jäsen. Hänelle tärkeitä teemoja ovat koulutus, syrjäytymisen ehkäisy, sisäilma-asiat ja maaseudun elävänä pitäminen.

Silja Keränen, 34, on diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Kajaanista. Hän oli kuntavaalien ääniharava koko Kainuussa ja toimii valtakunnallisen vihreän yhdistyksen, Maaseutu- ja erävihreiden, puheenjohtajana. Keränen veti vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmistelun ja on maatalousasioiden lisäksi aktiivinen erityisesti metsä- ja energiapolitiikassa. Hän työskentelee Kainuun Edulla kehittäen digitalisaatiota kansainvälisessä SKILLS+ -hankkeessa. Keräsen palo politiikkaan johtuu siitä, että maapallo on jätettävä elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Paula Pohjanrinne, 51, on FM, käännöspalveluyrittäjä ja kunnanvaltuutettu Kempeleestä. Hän on toiminut Vihreissä eri luottamustehtävissä yli 10 vuotta, mm. puoluehallituksen jäsenenä, Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtajana ja Oulun vaalipiirin Vihreät ry:n puheenjohtajana. Tällä hetkellä Pohjanrinne on Rantalakeuden Vihreät ry:n puheenjohtaja. Vihreisiin Pohjanrinne lähti mukaan jo 1990-luvulla, koska koki ympäristöasiat hyvin keskeisiksi yhteiskunnallisiksi asioiksi. Pohjanrinne haluaa puolustaa luonnon itseisarvoa, eläinten oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Marjo Tapaninen, 45, on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja työskentelee projektikoordinaattorina järjestösektorilla turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävässä hankkeessa. Hän on toiminut myös pienyrittäjänä käsityö- ja matkailualalla. Tapaninen on sekä Oulun Vihreiden että Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Sofia Tervakangas, 18, on kolmannen vuosikurssin lukiolainen, jonka ominaisuuksia ovat korkea opiskelu- ja työmoraali. Tervakangas on lähtenyt mukaan politiikkaan, koska hän haluaa puolustaa naisten ja nuorten oikeuksia sekä torjua eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Ikänsä puolesta hänellä on ajankohtaista kokemusta sekä ymmärrystä nuorten elämästä nykyisessä yhteiskunnassa.

Susa Vikeväkorva, 26, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopistossa. Hän työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa ja toimii ensimmäisen kauden valtuutettuna. Vikeväkorva on kaupunginhallituksen varajäsen ja hoitaa kyseistä tehtävää varsinaisen ollessa estynyt elo-joulukuun ajan. Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus opiskelijavaikuttamisesta. Vikeväkorva on toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana vuonna 2017.

Antti Yrjölä, 27, on Oulun vihreiden nuorten puheenjohtaja ja Oulun Vihreän kunnallisjärjestön hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan energia-alan insinööri, ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ja pysäyttäminen onkin Yrjölän ykköstavoite. Aktiivisena partiolaisena myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja puhdas luonto ovat hänelle tärkeitä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: