Julkaistu Kalevassa 6.4.

Viime vuosina olemme todistaneet valitettavaa kehitystä naisten aseman murentamiseksi. Tasa-arvon eteen on tehtävä edelleen työtä ja yhteiskunnan eri toimijatahojen on sitouduttava mukaan. Tasa-arvon taantuminen on pysäytettävä.

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on tartuttava toimeen ja poistettava perusteettomat palkkaerot. Miesten asemaa kotona on vahvistettava ja naisten asemaa työelämässä, jotta naisten eläkekertymiin saadaan muutos parempaan. Työelämän epätasa-arvoon on puututtava ja vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan.

Seuraavan hallituksen ohjelmassa on oltava naisten aseman edistäminen ja sukupuolitietoinen budjetointi. Kaikkien merkittävien uudistusten ja valtion budjetin sukupuolivaikutukset on arvioitava. Sosiaaliturvan uudistuksessa on huomioitava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaäitien näkökulmasta. Päätökset yhteiskunnan rahan käytöstä ovat arvovalintoja. Niillä ei saa heikentää tasa-arvoa!

Naisten on voitava toimia ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ilman pelon ilmapiiriä. Naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on 27-kertaista miehiin verrattuna. Hiljentämisyritykset verkossa asettavat naiset sietämättömään asemaan ja uhkaavat naisten demokraattisia oikeuksia. Sosiaalisen median- ja teknologiayritysten on oltava valtioiden ja EU-lainsäätäjien ohella mukana rakentamassa häirintävapaata verkkoa.

Meidän naisten on tiedostettava millaisia uusia valtarakenteita ympärillemme rakentuu ja taisteltava niitä vastaan yhdessä. Tasa-arvo ei ole valmis, eikä sitä meille tahdota vapaaehtoisesti antaa. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja niiden puolustamiseen tarvitaan meistä jokaista. Raivataan edelleen tietä tämän päivän tytöille, jotta heistä voi kasvaa rohkeita huomisen päättäjiä.

Marjo Tapaninen
kansanedustajaehdokas (vihr.)
Oulun Vihreiden puheenjohtaja

%d bloggaajaa tykkää tästä: