Koulutuksen ja tieteen rahoituksesta on edellisillä vaalikausilla leikattu lähes 1,5 miljardia varhaiskasvatuksesta lähtien. Koulutus ja osaaminen on ollut Suomen menestyksen mahdollistaja ja se on vahvuutemme maailman markkinoilla myös jatkossa, jos panostamme siihen riittävästi.

Koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet koulutuksen tasa-arvon ja opetuksen laadun heikkenemiseen ja alueellisten erojen kasvamiseen. Osassa Suomen kunnista on kompensoitu hallituksen leikkauksia esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, mutta kaikissa kunnissa ei ole tähän ollut tahtoa tai rahaa.

Leikkaukset osuneet kaikille koulutusasteille varhaiskasvatuksesta yliopistoihin

Yliopistoissa lähiopetuksen määrä on vähentynyt ja moni koulutusala on todella tiukilla. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta suurin yksittäinen osuus koostuu suoritettujen tutkintojen määrästä. Kiire ja paine sisäänkirjoitettu myös uuteen rahoitusmalliin. Tuleeko tällä tavalla parhaita mahdollisia ammattilaisia työelämän tarpeisiin tai motivoituneita tutkijoita? Epäilen. Tutkimusrahoituksen pirstaleisuus ja vähyys voi aiheuttaa tutkijoiden aivovuotoa ulkomaille ja siihen meillä ei pienenä maana ole varaa.

Varhaiskasvatuksen heikennykset ovat vaikuttaneet myös Oulussa. Oulussa saimme vihreiden tavoitteen mukaisesti ja voimin palautettua pienemmät ryhmäkoot varhaiskasvatukseen, mutta monissa kunnissa liian suuret ryhmäkoot ovat arkipäivää. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat tuntuneet Oulussa kovalla tavalla opettajien määrän vähentämisenä.

Eduskuntavaaleissa voimme ottaa uuden suunnan. Nyt on aika koulutuksen kunnianpalautuksen. Vihreät esittävät miljardin koulutussatsausta.

Pohjois-Suomen tulevaisuudelle koulutuksen merkitys on mittaamaton

Olen puolustanut koulutusta Oulun kaupunginvaltuustossa jo vuosia. Koulutuksen merkitys kaupungillemme ja Pohjois-Suomen kehitykselle on mittaamaton. Alueellisesta tasa-arvosta toiseen asteen koulutuspaikkojen suhteen on pidettävä tiukasti kiinni. Oulun seudulla asuu suhteessa enemmän nuoria kuin muualla Suomessa, mutta Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun rahoitus ei ole väestörakennetta vastaavalla tasolla. Alueemme korkeakoulujen rahoitusta on nostettava.

Seitsemän asiaa, jotka seuraavalla kaudella on tehtävä koulutuksen eteen:

👉 palautetaan subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienennetään ryhmäkokoja
👉 vahvistetaan perusopetuksessa erityisen tuen tarvitsevien oppilaiden ryhmiä lisäresurssilla
👉 toisen asteen opetuksen on oltava maksutonta ja oppivelvollisuus pitää ylettää toisen asteen opintoihin.
👉 korkeakoulujen perusrahoitukseen tasokorotus + sidotaan jälleen rahoitus indeksiin
👉 100 euron tasokorotus opintotukeen
👉 Tutkimusrahoituksen painopistettä siirrettävä pätkärahoituksesta pidempiaikaiseen rahoitukseen.
👉 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksien oltava 4 % bruttokansantuotteesta

Jenni Pitko
Eduskuntavaaliehdokas
Kaupunginhallituksen vpj.
Oulu

%d bloggaajaa tykkää tästä: