Tasa-arvo on arvovalinta

Julkaistu Kalevassa 6.4. Viime vuosina olemme todistaneet valitettavaa kehitystä naisten aseman murentamiseksi. Tasa-arvon eteen on tehtävä edelleen työtä ja yhteiskunnan eri toimijatahojen on sitouduttava mukaan. Tasa-arvon taantuminen on pysäytettävä. Työnantaja- ja...