Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019

Eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Me Oulun vaalipiirin Vihreissä teemme politiikkaa, jonka tavoitteena on asettaa yhteiskunnan toiminta luonnon kantokyvyn rajoihin, turvata luonnon monimuotoisuus ja mahdollistaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle. Me haluamme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan ja palauttaa koulutuksen arvostuksen.

Oulun vaalipiirin vihreät eduskuntavaaliehdokkaat

Esa Aalto, 36

Esa Aalto on Oulun yhdyskuntalautakunnan jäsen, ensimmäisen kauden valtuutettu ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuutettu. Aalto on koulutukseltaan filosofian tohtori.

Hänelle erityisen tärkeitä ovat luonto- ja ympäristöasiat sekä koulutuksen- ja tutkimuksen edistäminen.

Timo Ahvenainen, 32

Timo Ahvenainen on koulutukseltaan FM ja työskentelee historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian opettajana. Hän on Ylivieskan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen. Ahvenainen haluaa rakentaa tulevaisuuteen suuntautuvaa, tasa-arvoista hyvinvointivaltiota, joka antaa sekä kaikille ihmisille että luonnolle mahdollisuuden selviytyä. Hän tahtoo vahvistaa suomalaista osaamista perumalla koulutusleikkaukset sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä edistämällä ongelmiin puuttumista jo varhaisessa vaiheessa.

Mika Flöjt, 44

Mika Flöjt on yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainväliset suhteet ja politiikka), toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtaja sekä Oulun vaalipiirin varakansanedustaja. Flöjt on perehtynyt globaaleihin ympäristöongelmiin mm. osallistumalla YK:n ilmasto- ja kemikaalineuvotteluihin sekä erilaisiin kestävän kehityksen prosesseihin Pohjolassa ja YK:ssa.

Satu Haapanen, 49

Satu Haapanen on kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, teologian yo., kaupunginvaltuutettu, sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj., maakuntahallituksen varajäsen ja kansanedustaja 2011-2015. Haapanen on kolmen nuoren äiti.  Hänelle keskeiset vaikuttamisen teemat ovat koulutus, kulttuuri, ilmastonmuutoksen hillintä, kansainvälisyys, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen. Haapasen harrastuksia ovat kielten opiskelu, ulkoilu ja musiikki.

Latékoé Lawson Hellu, 56

Latékoé Lawson Hellu on tietoliikenneinsinööri ja neljännen kauden kaupunginvaltuutettu Oulusta. Latékoé on myös yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen sekä PPSHP:n hallituksen jäsen. Edellisellä valtuustokaudella hän toimi rakennuslautakunnan puheenjohtajana.  Latékoé haluaa erityisesti puolustaa politiikassa tasa-arvoista, suvaitsevaa sekä kehittyvää pohjoista, jossa kaikilla ihmisillä on oikeus työhön ja hyviin peruspalveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Jaana Isohätälä, 30

Jaana Isohätälä on oululainen vihreä kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Business Oulun johtokunnan puheenjohtaja. Isohätälä on äitiysvapaalla työstään Oulun yliopistolla, jossa tekee väitöstutkimusta oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Hän on myös mukana suvun perheyrityksen toiminnassa. Eduskunnassa hän haluaa edistää yrittäjyyden ja työnteon edellytyksiä, suomalaista koulutusta ja tutkimusta sekä ilmastonmuutoksen nopeaa torjuntaa.

Monika kangas-Siira, 46

Monika Kangas-Siira on koulutukseltaan FM ja työskentelee aineenopettajana. Kangas-Siira on Limingan kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja Rantalakeuden Vihreiden hallituksen jäsen. Hänelle tärkeitä teemoja ovat koulutus, syrjäytymisen ehkäisy, sisäilma-asiat ja maaseudun elävänä pitäminen.

Silja Keränen, 34

Silja Keränen on diplomi-insinööri ja kaupunginvaltuutettu Kajaanista. Silja oli kuntavaalien ääniharava koko Kainuussa ja toimii valtakunnallisen vihreän yhdistyksen, Maaseutu- ja erävihreiden, puheenjohtajana. Silja veti vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmistelun ja on maatalousasioiden lisäksi aktiivinen erityisesti metsä- ja energiapolitiikassa.

Hän työskentelee Kainuun Edulla kehittäen digitalisaatiota kansainvälisessä SKILLS+ -hankkeessa. Siljan palo politiikkaan johtuu siitä, että maapallo on jätettävä elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Paula Pohjanrinne, 51

Paula Pohjanrinne on FM, käännöspalveluyrittäjä ja kunnanvaltuutettu Kempeleestä. Hän on toiminut Vihreissä eri luottamustehtävissä yli 10 vuotta, mm. puoluehallituksen jäsenenä, Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtajana ja Oulun vaalipiirin Vihreät ry:n puheenjohtajana. Tällä hetkellä Pohjanrinne on Rantalakeuden Vihreät ry:n puheenjohtaja. Vihreisiin Pohjanrinne lähti mukaan jo 1990-luvulla, koska koki ympäristöasiat hyvin keskeisiksi yhteiskunnallisiksi asioiksi. Pohjanrinne haluaa puolustaa luonnon itseisarvoa, eläinten oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Marjo Tapaninen, 45

Marjo Tapaninen on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja työskentelee projektikoordinaattorina järjestösektorilla turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävässä hankkeessa. Hän on toiminut myös pienyrittäjänä käsityö- ja matkailualalla.

Tapaninen on sekä Oulun Vihreiden että Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Sofia Tervakangas, 18

Sofia Tervakangas on kolmannen vuosikurssin lukiolainen, jonka ominaisuuksia ovat korkea opiskelu- ja työmoraali. Tervakangas on lähtenyt mukaan politiikkaan, koska hän haluaa puolustaa naisten ja nuorten oikeuksia sekä torjua eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Ikänsä puolesta hänellä on ajankohtaista kokemusta sekä ymmärrystä nuorten elämästä nykyisessä yhteiskunnassa.

Susa Vikeväkorva, 26

Susa Vikeväkorva, on kasvatustieteiden kandidaatti ja maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopistossa. Hän työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa ja toimii ensimmäisen kauden valtuutettuna. Vikeväkorva on kaupunginhallituksen varajäsen ja hoitaa kyseistä tehtävää varsinaisen ollessa estynyt elo-joulukuun ajan.

Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus opiskelijavaikuttamisesta, Vikeväkorva on toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana vuonna 2017.

Antti Yrjölä, 27

Antti Yrjölä on Oulun vihreiden nuorten puheenjohtaja ja Oulun Vihreän kunnallisjärjestön hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan energia-alan insinööri, ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ja pysäyttäminen onkin Yrjölän ykköstavoite. Aktiivisena partiolaisena myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja puhdas luonto ovat hänelle tärkeitä.