Toimintasuunnitelma 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Hyväksytty piirin syyskokouksessa 25.11.2017

Yleistä

Oulun vaalipiirin Vihreät ry edistää toiminnallaan vihreitä arvoja Oulun vaalipiirin alueella. Sen tarkoituksena on yhdistää vihreän arvomaailman omaavia kansalaisia ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta, sekä edistää ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia elinympäristönsä kehittämiseen. Piiri toteuttaa tavoitteitaan yhteistyössä alueen vihreän kansanedustajan kanssa.

Oulun vaalipiirin Vihreät ry on Oulun vaalipiirin alueella toimivien vihreiden paikallisyhdistysten kattojärjestö. Piirijärjestön tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten toimintaa ja toimia kunnallisjärjestönä sellaisille vihreiden luottamushenkilöille, joilla ei ole paikallisyhdistystä.

Piiri tukee myös Vihreä Liitto rp:n toimintaa vaalipiirin alueella ja toimii yhteistyössä vihreiden valtakunnallisten yhdistysten kanssa.

Vaalit

Vuoden 2018 alussa käydään presidentinvaalit, joiden vihreää ehdokasta Pekka Haavistoa piiri tukee tekemällä vaalityötä piirin alueella. Vuoden painopisteenä ovat maakuntavaalit, joiden ehdokasasettelu ja kampanjan suunnittelu käynnistyvät heti vuoden alusta alkaen.

Maakuntavaaleissa lokakuussa 2018 tavoitteena on edistää vihreää keskustelua koko piirin alueella. Piiri kannustaa vihreitä yhdistyksiä aktiiviseen maakuntavaaliehdokkaiden hankkimiseen myös niissä kunnissa, joissa ehdokkaita ja vihreää toimintaa ei ole aikaisemmin ollut. Näin vihreiden valtuutettujen määrä nousee koko piirin alueella ja vihreän politiikan jalansija vahvistuu.

Vuonna 2018 panostetaan myös eduskuntavaaliehdokkaiden hankkimiseen ja valmistaudutaan eduskuntavaaleihin. Sekä maakunta- että eduskuntavaaleissa asetetaan täysi ehdokaslista.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein ennakkoon sovitun kokousaikataulun mukaisesti tai puheenjohtajan kutsusta, mikäli tarvetta ylimääräisille kokouksille on. Piirihallituksen kokouksissa otetaan toimintavuonna 2018 aktiivisemmin käyttöön etäyhteydet, esim. Skype. Piirihallituksen jäsenten kokouksiin osallistumista tuetaan matkakorvauksia maksamalla joka toiseen kokoukseen puolueen matkustusohjesäännön mukaisesti.

Toimitilat ja työntekijä

Piirijärjestö toimii Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry:n omistamissa tiloissa vuokralaisena Oulussa. Vihreää toimistoa käyttävät myös paikallisyhdistykset vuokranmaksuosuuksiensa mukaan. Tiloissa työskentelee pääsääntöisesti 1 työntekijä.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Piiri järjestää tarpeen mukaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä paikallisyhdistysten kanssa vuoden 2018 aikana. Yhteistyönä järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi vaalikampanjointiin liittyvät tapahtumat, koulutustilaisuudet, keskustelutilaisuudet, kansanedustajavierailut, uusien illat sekä piirin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Piirijärjestö lähettää edustajansa puolueen kokouksiin ja tapahtumiin, sekä aktivoi toimintaansa Vision koulutuksien järjestämisessä piirin alueella.

Viestintä

Piirijärjestö viestii toiminnastaan ja tapahtumistaan jäsenille ja muulle yleisölle yhdistyksen nettisivujen (www.oulunvaalipiirinvihreat.fi), Facebookin (https://www.facebook.com/oulunvaalipiirinvihreat), sähköpostilistan (olvi-tiedotus@vihreat.fi) ja vuonna 2016 aloitetun sähköisen uutiskirjeen kautta, joka ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa. Tiedottamisessa hyödynnetään myös lehtien ilmaisia tapahtumakalentereita ja -palstoja. Maksullisia lehti-ilmoituksia ja Facebook-mainoksia käytetään tarpeen mukaan.

Piirijärjestöllä on käytössään myös sisäiseen keskusteluun tarkoitettuja kanavia kuten piirihallituksen sähköpostilista (oulu-piirihallitus@vihreat.fi) ja piirin jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettu keskustelulista (olvi@vihreat.fi) sekä muut työryhmien tms. listat.

Piirihallituksen nimeämät edustajat eri elimissä – sekä seudullisissa/ylikunnallisissa että puolueen omissa elimissä – raportoivat kokousten jälkeen kokouksista piirihallitukselle ja edelleen sähköpostilistoille sopimuksen mukaisesti.

Jäsenhankinta

Vuonna 2018 piiri tukee hakemusperusteisesti paikallisyhdistysten tilaisuuksia, joissa jäsenhankinnalla on keskeinen rooli. Kaikissa piirin tapahtumissa ja tilaisuuksissa pidetään esillä mahdollisuutta liittyä paikallisyhdistyksen ja Vihreä Liitto r.p:n jäseneksi. Liittyminen jäseneksi sekä jäsenmaksun maksaminen on tehty entistä helpommaksi piiri- ja paikallisyhdistyskohtaisten www-linkkien kautta. Linkit pidetään helposti löydettävissä piirin sivuilta.

Piiriyhdistyksen verkkosivuilla olevien jäsenjärjestöjen yhteystietoja pidetään ajan tasalla niin, että asiasta kiinnostuneet voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan paikallisyhdistyksiin. Paikallisyhdistysten puheenjohtajia muistutetaan pitämään aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä, jotta he pysyisivät ajan tasalla yhdistyksen kokouksista, toiminnasta ja suunnitelmista.

Talous

Piiriyhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääsääntöisesti luottamushenkilömaksutuloilla, Vihreä liitto rp:n piiriavustuksella sekä kansanedustajamaksutuotoilla. Lisätuloja mm. vaalikampanjoiden rahoittamiseen pyritään saamaan varainhankinnalla. Piirille tilitettäviä luottamushenkilömaksuja seurataan yhdistyskohtaisesti.