Mielenterveys ei ole yksilön vastuulla oleva asia vaan yhteiskunnallinen kysymys, johon vaikutetaan päätöksenteolla. Mielenterveysvaikutusten arviointi tulee saada mukaan kaikkeen päätöksentekoon.

Millaisia ilmastotunteita erilaiset ilmastoon ja ympäristöön liittyvät päätökset herättävät kansalaisissa?

Millaisia vaikutuksia päiväkotien ja koulujen ryhmäkoolla ja tukitoimilla tai niiden puuttumisella on lapsiin ja työntekijöihin? Millaisia vaikutuksia lukion ja ammatillisen koulutuksen tutkintouudistuksella on nuorten hyvinvoinnille?

Millaisia vaikutuksia sote-alan resurssipulalla on työntekijöihin sekä asiakkaisiin ja potilaisiin?

Milllaisia vaikutuksia lyhennetyllä työajalla on työntekijöiden hyvinvointiin? Lisäisikö mahdollisuus lyhennettyyn työviikkoon esimerkiksi hoitajien kiinnostusta palata alalle?

Millaisia vaikutuksia perustulolla on hyvinvointiin ja mielenterveyteen? Muutaman vuoden takaisen perustulokokeilun tulos oli, että perustulo paransi siihen osallistuvien työnhakijoiden hyvinvointia.

Millaisia vaikutuksia lapsiperheiden mahdollisuudella saada matalan kynnyksen apua ja tarvittaessa kodinhoitaja vaivattomasti arjen avuksi oon perheiden hyvinvoinnille? On tutkittu, että varhainen tuki vähentää huostaanottoja, joiden määrä on noussut kaikissa suurissa kaupungeissa. Ne ovat myös taloudellisesti kaikkein kallein avun muoto.

Miten saada lisää kulttuuria kaikenikäisille? Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon ja kulttuurilla on todettu olevan kiistattomia hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Lääkärit ovat määränneet kulttuuriseteleitä mm. masennuksesta ja kroonisista kivuista kärsiville. Sote-alan kriisin vallitessa kulttuurihyvinvointia tulisi hyödyntää mahdollisimman laajasti.

Kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee arvioida päätösten mielenterveysvaikutukset.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa Vihreiden sitoutumattomana ehdokkaana Oulun vaalipiirissä. Oulun vaalipiiri kattaa kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat.

 

Taru Hallikainen
Eduskuntavaaliehdokas (sit.)

Kirjoitus on julkaistu alun perin 12.2.2023 ehdokkaan blogialustalla.