Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa 11.12.2023 vihreiden puheenvuoroissa kiiteltiin liiton talous- ja toimintasuunnitelman parantumista sisällöltään ja tavoitteiltaan. Kiitosta annettiin myös liiton hallitukselle, henkilöstölle ja johdolle myönteisesti kehittyvästä maakuntaliitosta.

Oululainen Paula Himanen valittiin maakuntahallituksen varajäseneksi. Vihreä ryhmä järjestäytyi uudelleen ja ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kuusamolainen Mika Flöjt ja varapuheenjohtajaksi Paula Himanen.

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa puheenjohtaja Mika Flöjt vaati puuttuvan ns. Tornio-Haaparanta ratapätkän rakentamista pikaisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Suomen ja Ruotsin välillä ei ole edelleenkään junayhteyttä, vaikka ihan googlettamalla löytyy tietoa jo vuodelta 1996, kuinka helposti voitaisiin ratkaista raideleveyksien eroon kytkeytyvä logistiikka haaste. Perämerenkaaren ratayhteys mahdollistaa yhteyden Eurooppaan ja Jäämerelle. Hankkeen kustannusarvio on vain 80 miljoonaa euroa verrattuna Jäämeren rataan, joka on kustannuksiltaan reilusti yli 4 miljardia. Paikallisyhteisöt, kuten saamelaiset, vastustavat Jäämeren rataa. Perämerenkaaren rata mahdollistaa sujuvan matkustamisen ja rahdin, edistää lähijunaliikennettä ja huoltovarmuutta. Tulevaisuudessa voi harkita länsiraideleveyttä pohjoisena kaksoisraiteena Haaparannasta Ouluun.

Puheenvuorossaan Flöjt kiitti liiton tavoitteita ruokaturvallisuuden parantamiseen tähtäävistä suunnitelmista. Huoltovarmuutta edistäisi, että valtioneuvosto lopultakin alkaisi pikaisesti panostaamaan investointituilla siihen, että jokaisessa seutukunnassa olisi edes yksi biokaasutankki ja seudullista biokaasuntuontantoa. Seuduilla missä ei ole tuotantoa voidaan siirtää biokaasua tankkiautoilla. Oulun seudulta löytyy firma joka tämmöisiä tankkiautojakin voi tuottaa ja myös maakunnasta erikokoista biokaasuntuotannon yritysosaamista. Venäjän hyökkäyssodan lisäksi, Lähi-Idän paheneva sota tulee nopeuttamaan globaalia öljykriisiä, joten tarvitsemme pikaisesti vaihtoehtoisen polttoaineen raskaalle liikenteelle ja olemassa olevalle henkilöautokannalle. Pahimmillaan tämän talven aikana.

Pohjois-Pohjanmaan liitto sai kiitosta myös kulttuurin ja kulttuuriympäristöjen huomioinnista. Liiton pohtima vesistöteema Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki vuoteen 2026 voisi olla Oulun kaupunginvaltuuston suurella määräenemmistöllä esittämä Oulujoen Merikosken kuivauoman eli kosken palauttaminen Oulun kaupunkipuistoon, oululaisten virkistystä- ja matkailua sekä vesiluonnon monimuotoisuutta edistämään. Luonnollinen Merikoski mahdollistaisi vaelluskalojen pääsyn paremmin Merikosken kalaväylän luonnonmukaiseen osaan, ohi huonosti toimivan teknisen kalatieosuuden. Koska Merikoskesta nousevat lohet jo kutevat Muhoksella Laukkaan sillankorvan virroissa, on Pohjois-Pohjanmaan liiton voimakkaasti edistettävä Suomen ympäristökeskuksen vuodelta 2008 olevien Oulujoen luonnonmukaisten ohitusuomien suunnitelmien päivittämistä ja toteuttamista Oulujoen patoihin Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Vaelluskalojen paluu on kaikkien Pohjois-Pohjanmaan jokivartisten etu, kuntien vetovoima- ja pitovoima kysymys, sekä tärkeää vesiluonnon monimuotoisuudelle. Luonnonmukaisten ohitusuomien kustannusarvio on noin 800 000 – 3 milj. euroa per pato verrattuna 10 milj. euron tekninen ja toimimaton betonikalatie.

Vihreät kannattavat esitettyä erillistä tuulivoima seminaaria maakuntavaltuustolle. Siihen tulisi kytkeä osaksi, myös aurinkovoima-, vety- ja biokaasuratkaisut sekä kuulla eri asiantuntijatahojen alustuksia asioista eri näkökulmista. Huoltovarmuuskysymyksenä olisi tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa edistettävä kaukana rannikoilta olevia aavan meren tuulivoimahankkeita siten, että siirtolinjat ovat merikaapeleita. Niissä kunnissa missä ei voida tuulivoimaa rakentaa tulisi panostaa aurinkovoimaan ja kaikissa kunnissa biokaasuun esimerkiksi yhteiskuntajätevesiputsareiden lietteestä ja maaseudun lannasta.

Pohjois-Pohjanmaan Vihreä maakuntavaltuustoryhmä