Julkaistu Kalevassa 22.10.2021

Keskustelu alueemme kuntien hyvinvointipalvelujen budjetoinnista ja Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen rahoituksesta on käynyt lähiaikoina vilkkaana. Me Pohjois-Pohjanmaan poliittiset piirit toivomme, että alueen kaikki kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät mahdollisimman todenmukaiseen budjetointiin.

On hyvä yhteisesti tiedostaa ja tunnustaa, että ensi vuoden talousarvion laadintaan liittyy hyvinvointipalvelujen osalta intressiristiriita kuntien ja tulevan hyvinvointialueen välillä. Sote-uudistuksesta johtuvat kuntaveron leikkaukset lasketaan valtakunnallisesti kuntien tämän vuoden toteumaan sekä ensi vuoden talousarvioon perustuen ja kuntien valtionosuuksien leikkaukset tehdään kuntakohtaisesti pohjautuen samoin tämän vuoden toteumaan sekä ensi vuoden talousarvioon.

Vastaavasti tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus valtiolta lasketaan suoraan alueen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen tämän vuoden toteutuneiden kustannusten ja ensi vuoden talousarviolukujen perusteella.

Hyvinvointialueella ei ole mahdollisuutta saada kesken vuoden lisäbudjettia, kuten kunnissa on ehkä totuttu, vaan tällä laskennallisella rahoituksella on tultava toimeen ja tarvittaessa tehtävä sopeutustoimia todellisesta palvelujen tarpeesta riippumatta.

Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden kannalta on siis tärkeää, että kaikki alueemme kunnat ja kuntayhtymät toimivat vastuullisesti laatiessaan ensi vuoden talousarvioitaan. Vaikka kunnilla olisi houkutus tietoisesti mitoittaa hyvinvointipalveluiden talousarvio alakanttiin ja korjata sitä myöhemmin lisäbudjetin avulla, se olisi kohtalokasta vuoden 2023 alusta aloittavien hyvinvointialueiden kannalta. Siksi toivomme kaikilta toimijoilta malttia päätöksentekoon.

Jussi Ylitalo
pj., Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tomi Kaismo
pj., Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

Ahti Moilanen
pj., Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Olli Kohonen
pj., Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry

Mika Pietilä
pj., Oulun Sosiaalidemokraattinen piiri ry

Marjo Tapaninen
pj., Oulun Vaalipiirin Vihreät ry

Leena Askeli
pj., Kristillisdemokraatit Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri ry