Pohteen aluevaltuustoryhmä

Aloitteet, lausunnot ja kannanotot

Aluevaltuustoaloite: Selvitys aluehallituksen / viranhaltijoiden tekemistä luottamushenkilöiden / viranhaltijoiden nimityksistä eri yhtiöihin hallituksiin

Pyydän kattavan ja täysimääräisen selvityksen kaikista nimityksistä ja luottamuspaikoista, joita Pohteen aluehallitus ja viranhaltijat ovat tehneet eri yhtiöihin ja luottamuselimiin aina hyvinvointialueen alusta, sen esivalmistelusta ja virallisesta toiminnan alusta...