Pohde ei saa leikata tulevaisuudesta

Vihreä aluevaltuustoryhmä on huolestunut Pohteen hyvinvointialueelle esitettyjen säästötoimien aikataulusta ja niiden vaikutuksista ihmisiin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouden sopeutus- ja tasapainottamissuunnitelmassa esitetään yli 100 miljoonan säästöjä hyvin lyhyellä aikavälillä. Pohjoispohjalaiset ihmiset ansaitsevat harkittuja ja tietoon perustuvia päätöksiä, joita tässä aikataulussa ei pystytä turvaamaan. On selvää, että esitettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan kokonaisvaltaisesti, sillä monet esitetyt säästöt toisivat lisäkustannuksia toisaalla. Esimerkiksi omaishoidon tukea ei ole varaa laskea. Vihreä aluevaltuustoryhmä painottaa, ettei inhimillisyyttä saa unohtaa päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toiminnassa on paljon kehittämispotentiaalia ja myös säästöpotentiaalia: kehitetään palveluita aktiivisesti ja karsitaan päällekkäisyyksiä . Digitaalinen sote-keskus sekä erilaiset etä- ja liikkuvat palvelut mahdollistavat alueen palveluverkon järkevöittämisen. Sote-verkoston muutokset voidaan tehdä harkitusti ja vastuullisesti. Tavoitellaan säästöjä mieluummin seinistä kuin palveluista. Kalliita ostopalveluita tulee karsia. Sote-järjestämissuunnitelmassa on linjattu, että vaativa lastensuojelu toteutetaan omana toimintana.

Vihreä aluevaltuustoryhmä korostaa, että ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus on turvattava. Palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta on huolehdittava samoin kuin työntekijöiden hyvinvoinnista. Meidän pitäisi pystyä vähentämään ammattilaisten kokemaa kuormitusta ja turvata heidän työssäjaksamisensa. Suuret uudistukset eivät tapahdu hetkessä ja ne vaativat aikaa sekä rahaa.

Emme hyväksy ennaltaehkäiseviin palveluihin kohdistuvia leikkauksia. Muuten olemme vaarassa toistaa 90-luvun laman virheitä. Hyvinvointialueen talouden haasteiden ei pidä johtaa lasten ja nuorten palveluista leikkaamiseen. Lapset ja nuoret ovat alueemme tulevaisuus ja vain heihin panostamalla Pohjois-Pohjanmaa voi hyvin ja on kilpailukykyinen nyt ja tulevaisuudessa.

Vihreä aluevaltuustoryhmä etsii ratkaisuja Pohteen taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen yhdessä muiden valtuustoryhmien kanssa.

Pohteen Vihreä aluevaltuustoryhmä
Emma Heikura, Mika Flöjt, Henna Määttä, Jenni Pitko ja Susa Vikeväkorva