Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitämme talousarvion laatimiseen osallistuneita laajasta työstä, vaikka aikataulu on ollut erittäin haastava. On hienoa, että talousarviossa on kiinnitetty huomiota palveluiden yhteen sovittamiseen ja kokonaisuuteen sekä ikävaiheajatteluun, suunta on oikea. Kiitos myös huomion kiinnittämisestä palveluiden laadun parantamiseen, tässä meidän täytyy onnistua säästöpaineista huolimatta. Perhekeskusmallin kehittäminen, selkeä hoidon porrastus sekä kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja ikäneuvolatoiminnan kehittäminen ovat mukavasti esillä talousarviossa, suuri kiitos siitä.

Vihreä ryhmä kantaa huolta talouden kokonaistilanteesta. Miten rahoitus riittää ikäihmisten, vammaisten ja lasten ja nuorten palveluihin? Miten toteutamme samaan aikaan sekä säästöt että onnistumme purkamaan hoitojonoja sekä -velkaa? Konkreettisesti tuo hoitovelka on ylilääkäri Kari Ylitalon arvioimana pelkästään hoitotakuun ylittäneiden osalta noin 30 miljoonaa, eikä tässä arviossa ole huomioitu odottamisesta aiheutuvia siirrännäiskustannuksia, esimerkiksi hoivan tarvetta ja poissaoloja työstä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa olemme sitoutuneet saavuttamaan haastavia tavoitteita. On seurattava tarkkaan, ettei kukaan alueellamme jää heitteille ja että Pohde pystyy toteuttamaan perustehtävänsä; eli tarjoamaan ihmislähtöisetja laadukkaat palvelut. Jos jo päätetyt säästötoimet aiheuttavat lisäkustannuksia tai kohtuutonta palveluiden heikkenemistä, täytyy niitä pystyä arvioimaan uudelleen. Muistutamme, että olemme täällä ihmisiä varten ja vaikutusten arviointiin on edelleen kyettävä panostamaan.

Ryhmästämme tulee kannatusta vasemmiston perustelluille esityksille lisärahoituksesta lapsiperhepalveluihin, vammaispalveluihin ja ikäihmisten palveluihin, jotka hieman oikeudenmukaistavat jo päätettyjä säästötoimia. Olemme tyytyväisiä, että kaikissa ryhmissä jaetaan huoli ikäihmisten palveluiden ja lasten ja nuorten palveluiden rahoituksen tukalasta tilanteesta ja olemme mukana arvioimassa asiaa osana käyttösuunnitelmaa. Eli olemme tietenkin mukana yhteisessä ponnessa ja toivomme että erityisesti yksin asuvat ikäihmiset tulevat jatkosuunnitelmissa hyvin huomioiduksi. Pidämme myös SDP:n aloitetta yhteisöllisen asumisen tarpeen päärittämisestä hyvin ajankohtaisena ja tärkeänä.

Jatkossa, säästöjä tulisi ensisijaisesti hakea toiminnoista, jotka eivät vaikuta heikoimmassa asemassa oleviin asukkaisiin. Vihreä ryhmä toivoo, että jatkossa henkilöstö huomioidaan kaikissa prosesseissa ja asetamme heidän työhyvinvointinsa prioriteetiksi. Kun vaakakupissa on raha tai henki ja terveys, hengen ja terveyden suojelemisen tulee olla meille ensisijaista aina. Tehottomuus ja byrokraattisuus pitäisi pyrkiä saamaan minimiin, sillä se on pois asukkailta, henkilöstöltä ja taloudesta. Lopulta, jos nyt esitetty rahoitus ei riitä alueemme ihmisten tarpeisiin ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, lisärahoitusta on haettava, se on velvollisuutemme.

Kiitämme, että tässä talousarvioprosessissa on löytynyt yhteistä tahtoa esimerkiksi hankintojen tehostamiseen. Esitämme talousarvioon lisää säästöjä pysäköinnin kustannusten kokonaistarkastelun muodossa totta kai henkilöstö huomioiden. Pelkästään Oys alueen pysäköinti on Pohteelle tappiollista noin 1 miljoonan verran per vuosi ja tappiot syntyvät pitkälti Rauhanparkin pysäköintitalosta.

Vastaavasti kannustamme vahvistamaan kouluterveydenhoitajien tukea kouluille, joilla on kaikkein vaikeinta, ja huomioimaan THL:n vuoden 2023 suosituksen kouluterveydenhuollosta ja neuvolapalveluista. Pisa-tulosten lasku ja koulujen huolestuttavat tilanteet esimerkiksi kiusaamisen yleisyyden osalta vaativat laaja-alaisia toimia kunnilta mutta myös Pohteelta.

Kiitoksia kaikille valtuutetuille ja viranhaltijoille sekä henkilöstölle poikkeuksellisesta ja haastavasta ensimmäisestä toimintavuodesta, monessa on onnistuttu vaikka haastavaa on ollut. Hyvintointialueella tehty työ on ollut kullanarvoista ja turvannut monen pohjoispohjalaisen välttämättömät palvelut poikkeuksellisissa olosuhteissa. Panostetaan yhdessä palveluihin ja löydetään ratkaisut. Lopuksi toivotan hyvää joulua ja uutta energiaa ensi vuoteen kaikille tasapuolisesti. Kiitos.

Emma Heikura
aluevaltuutettu, Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. +358505233197

Ryhmäpuheenvuoro Pohteen aluevaltuuston kokouksessa 18.12.2023.