Pohde on järjestämissuunnitelmaa ja tuottavuus sekä ns. säästösuunnitelmia käsitellessään antanut päätöksentekijöille tietoon pelkästään eri Pohteen asiakaspalvelusektoreiden olemassa olevat hoivapaikat tai toimenpidepaikat (ja niihin tulevat paikka muutokset puoleen tai toiseen) Pohteen palveluissa ja yksityisellä puolella kunta- ja seutukuntakohtaisesti. Kuitenkin tärkeimmät luvut kaikkien hoiva- ja palvelusektorin ns. arvioidun hoivan tarpeen luvut ovat puuttuneet päätöksentekijöiltä ja yleisöltä, lautakunnissa, aluehallituksissa ja aluevaltuustossa, vaikka olen asiaa nostanut esille ja vaatinut noita virkavastuulla arvioituja ja selvitettyjä hoivan tarpeen lukuja tietoomme. Ymmärtääkseni hyvinvointivaltiossa eri sektoreiden resurssi- ja budjetti tarpeet pitää virkavastuulla valmistella juuri noiden lukujen pohjalta.

Tammikuun aluevaltuuston kokouksen jälkeisessä valtuustoseminaarissa virkahenkilöstö myönsi, että heillä on kyseiset luvut. Olin vaatinut noita lukuja jo aiemmin osaksi valtuuston ns. järjestämissuunnitelmia ja säästösuunnitelmia niitä kuitenkaan saamatta. Kuitenkin Pohteen strategiassa todetaan, että päätökset tehdään tietopohjaisesti, siten nämä keskeiset tiedot tulee olla myös päättäjillä tiedossa kaikilla tasoilla Pohteen päätöksenteossa. Vaadin kyseisten tietojen lisäämistä aina Pohteen päätöksentekoon ko .käsiteltäviin kaavioihin järjestämissuunnitelmissa ja muissa kyseisissä eri sektorien päätöksissä, jotta päättäjät ja päätöksiä seuraavat kansalaiset ja media tietävät mikä on kunkin osion hoivan tarve ja kuinka paljon ihmisiä on palveluiden ulkopuolella ja jonossa. Nykyisillä tiedoilla päättäjät tekevät päätöksiä puutteellisten tietojen pohjalta.

Mika Flöjt
aluevaltuutettu

Aloite jätetty Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston kokouksessa 22.4.2024.