Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille. Perusopetuksessa ja toisella asteella tulee olla vähintään yksi koulukuraattori 670:tä oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi koulupsykologi 780:tä oppilasta/opiskelijaa kohti. Koulukuraattorin tai koulupsykologin vastuualueella voi kuitenkin perustellusti olla vähemmän oppilaita tarpeen mukaan esimerkiksi, mikäli vastuualueelle kuuluvien koulujen ja oppilaitosten välillä olevat välimatkat ovat pitkät tai pieniä koulu- ja oppilaitosyksiköitä on runsaasti.

Ennaltaehkäisevien hyvinvointia ja terveyttä tukevien palveluiden vahvistaminen kuuluu hyvinvointialueuudistuksen tavoitteisiin. Hyvinvointialueen kustannusten kasvun ja raskaampien palveluiden tarpeen taittamiseksi riittävät ennaltaehkäisevät palvelut ovat välttämättömiä. Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaaminen on yhteinen tehtävä ja riittävät tukipalvelut koulussa ovat terveellisen ja turvallisen arjen tärkeä osa. Koulun ennaltaehkäisevillä palveluilla on rooli myös lasten ja nuorten väkivaltaisen käytöksen ja rikollisuuden torjunnan ennaltaehkäisyssä.

Pohde on strategiassaan sitoutunut vahvistamaan ennaltaehkäiseviä ja perustason palveluita sekä lasten ja nuorten arkiympäristöön, esimerkiksi kouluihin, suunnattua tukea ja palveluita, lähipalveluita. Pohteen Järjestämissuunnitelmassa on päätetty turvata tarpeenmukaiset koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, tällä aloitteella kannustamme toteuttamaan tämän päätöksen jo vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 lasten ja nuorten mahdollisuus saada koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden ei vielä ole Pohjois-Pohjanmaalla vielä toteutunut täysin yhdenvertaisesti eikä henkilöstömitoitukseen ole kaikilla alueilla päästy hyvinvointialueen vasta vakiinnuttaessa toimintaansa. Oulun yliopiston uusi psykologian laitos parantaa selkeästi koulupsykologien saatavuutta ja helpottaa mitoitusten saavuttamista, mikäli päätöstä pystytään kiirehtimään.

Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että pohjoispohjalaisten lasten ja nuorten oikeus riittäviin ja yhdenvertaisiin kuraattori- ja psykologipalveluihin taataan viivytyksettä, jo vuoden 2023 aikana, vauhdittamalla järjestämissuunnitelmaan kirjattua toimenpidettä tarpeenmukaisista kuraattori- ja psykologipalveluista. Esitämme, että Pohteella koulukuraattorin vastuulla ei ole enempää oppilaita/opiskelijoita kuin 670 ja koulupsykologin vastuulla ei ole enempää oppilaita/opiskelijoita kuin 780. Koulukuraattorin tai koulupsykologin vastuulla voi esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi olla vähemmän oppilaita/opiskelijoita.

16.10.2023 Pohteen aluevaltuuston kokouksessa

Vihreä aluevaltuustoryhmä