Vihreän aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2024-2025

Vihreä aluevaltuustoryhmä kiittää pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyvästä valmistelusta. Etenkin turvallisuusviestintään, ohjaukseen ja neuvontaan suunnitellut sähköiset ja vuorovaikutteiset asiointikanavat lisäävät tiedon ja palvelun saatavuutta. Toisaalta toivomme että erityisryhmien (mm. maahanmuuttajat, digipalveluita käyttämättömät, muut kieliryhmät) saavutetaan viestinnässä ja palveluissa.

Pelastustoiminnan alueellisen kattavuuden turvaamiseksi yhteistyö ja aktiivinen viestintä sopimuspalokuntien ja palokuntayhdistysten kanssa on tärkeää. Sopimushenkilöstön aktiivinen rekrytointi ja monipuolinen osallistaminen soveltuviin tehtäviin on pidettävä kärkihankkeena.

Samoin yhteistyötä kuntien, toisten viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen (SPR, Vapepa, WWF yms.) kanssa on vietävä eteenpäin jatkossakin. Lisäksi näemme tärkeänä että pelastustoimen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua harjoituksiin, koulutuksiin ja foorumeihin monipuolisesti.

Pidämme tärkeänä että ympäristövahinkojen torjuntaan on riittävä kalusto ja osaaminen koko hyvinvointialueella, alueen erityispiirteet ja riskit huomioon ottaen.

Lausunto jätetty 29.9.2023.