Pyydän kattavan ja täysimääräisen selvityksen kaikista nimityksistä ja luottamuspaikoista, joita Pohteen aluehallitus ja viranhaltijat ovat tehneet eri yhtiöihin ja luottamuselimiin aina hyvinvointialueen alusta, sen esivalmistelusta ja virallisesta toiminnan alusta lähtien vuoden 2023 loppuun. Selvityksessä tulee mainita nimeltä päätöksen tehnyt taho, luottamushenkilön / viranhaltijan nimi, se toimi mihin nimitetty sekä yhtiön toimesta ja ko. luottamustehtävästä maksettavat palkkiot. Tämä on tärkeää hyvän hallinnon yleisen läpinäkyvyyden ja luottamuksen varmistamiseksi.

Tämä selkeyttää luottamushenkilöiden ja asiakkaiden tietämystä kehen luottamushenkilöihin ja viranhaltioihin voi olla yhteydessä eri sektoreiden ja yhtiöiden toimissa, sekä lisää ymmärrystä siihen miten ja kenelle luottamuspaikkoja on jaettu. Jatkossa paikat olisi hyvä myös hyvä ennakkoon keskustella poliittisten ryhmien kesken, että paikkanimitykset olisivat kaikkien tiedossa etukäteen.

Kunnioittavasti,
Mika Flöjt
aluevaltuutettu

Aloite jätetty Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston kokouksessa 18.12.2023.