Julkaistu Kalevassa 17.1.2022

Aluevaltuustojen päätäntävaltaan kuuluvat monet tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset: ovatko palvelut saatavilla vähemmistökielillä, onko perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille tukea, toteutuuko itsemääräämisoikeus vanhus- ja vammaispalveluissa ja miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet toteutuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Keinoja ihmisoikeusmyönteisemmän hyvinvointialueen edistämiseksi on monia. Ihmisoikeustavoitteiden tulee näkyä keskeisenä osana hyvinvointialuestrategiaa. Lisäksi tarvitaan kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma niin hyvinvointialueen asukkaille kuin henkilökunnallekin sekä lähi- ja perheväkivallan torjuntaohjelma. Strategia- ja ohjelmatyössä on tärkeää kuulla laajasti ihmisoikeus-, vammais- ja sateenkaarijärjestöjen näkökulmia.  

Paperien kirjoittaminen ei vielä riitä, vaan niihin kirjoitettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pitää resursoida aikaa ja rahaa ja saada hyvinvointialueiden henkilökunta toimimaan ihmisoikeuksia edistävästi. Esimerkiksi hyvinvointialueen terveydenhuollon ja oppilashuollon henkilökunta tarvitsee koulutusta siitä, miten kohdata sateenkaarinuoria työssään sensitiivisesti. Sateenkaarinuorilla on muita suurempi riski kohdata väkivaltaa ja syrjintää sekä kärsiä mielenterveyden häiriöistä. Siksi hyvinvointialueilla tarvitaan osaamista ja oikea-aikaista mielenterveyspalvelua sateenkaarinuorille.  

Tärkeää on myös se, että hyvinvointialueen päättäjät valvovat, että palvelut tuotetaan yhdenvertaisesti ja vähemmistöjen oikeuksia kunnioittaen. Siksi onkin tärkeää, että sinä äänestäjänä äänestät ehdokasta ja puoluetta, jotka pitävät ihmisoikeusteemoja esillä. 

Aino-Kaisa Manninen
DI, TtM, kaupunginvaltuutettu

Reetta Pirttikoski
opiskelija

vihreät aluevaaliehdokkaat, Oulu