Julkaistu Selänne-lehdessä 12.1.2022

Aluevaalit ovat täällä! Äänestäminen juuri näissä vaaleissa on äärimmäisen tärkeää, koska nyt valittavalla ensimmäisellä aluevaltuustolla on merkittävä rooli siinä, minkälaiselle pohjalle uusi malli rakennetaan. Kehitystä tapahtuu tulevinakin aikoina, mutta se perusta, jonka tämä valtuusto luo, määrittää suuntaviivat pitkälle tulevaan. Valtuutetuilla pitäisi olla kyky nähdä tarpeet joka kolkassa laajaa hyvinvointialuettamme ja aito halu pyrkiä turvaamaan palvelutarjonta tasa-puolisesti kaikille alueen asukkaille asuinkunnasta riippumatta. Vaikka asuinpaikka olisi syrjässä, ihminen ei saa jäädä ongelmineen eristyksiin ja yksin. Myös tässä tilanteessa palveluiden tulee olla ulottuvilla.

Omista prioriteeteistani nostan ensimmäiseksi henkilöstön jaksamisesta ja työolosuhteista huolehtimisen, sillä ilman ammattitaitoista henkilökuntaa tarvitsemiamme palveluita ei mitenkään pystytä turvaamaan. Ennaltaehkäisevään työhön ja hyviin peruspalveluihin satsaamisen näen puolestaan selkeänä investointina taloudellisesti kestävään tulevaisuuteen. Mielestäni olisi hyvä, että jo ensikontaktissa asiakkaalle pystyttäisiin tekemään kokonaisvaltainen tilannekartoitus ja asiakkuuden aikana työtä jatkettaisiin sujuvasti ja saumattomasti, tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Tärkeitä yhteistyötahoja palvelukentällä löytyy monista järjestöistä, joiden asema on tunnustettava ja pystyttävä turvaamaan myös jatkossa.

Tässä korona-ajassa pidän tärkeänä, että panostamme voimakkaasti erityisesti nuorten mielenterveydestä huolehtimiseen. Meillä ei ole varaa jättää tyhjän päälle tätä sukupolvea, jonka pitäisi juuri nyt jaksaa kasvattaa juuria ja siipiä aikuisuuttaan varten. Yksinäisyyden torjunta pitää mielestäni suunnitelmallisesti ulottaa kaikkiin ikäryhmiin, eikä nepsy-ihmisiä saa pudottaa kelkasta. Omaishoitajat ja vammaispalveluiden käyttäjät ansaitsevat tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti riippumatta asuinkunnastaan. Luonnon ja eläinten hyvää tekevää vaikutusta pitäisi korostaa, ja ottaa se entistä laajemmin ja monipuolisemmin hyvinvointimme tueksi. En myöskään soisi sivuutettavan sitä faktaa, että ilmastokriisin vaikutus ulottuu hyvinvointialueenkin päätöksentekoon. Turvallisuutemme kannalta näen välttämättömäksi, että palo- ja pelastustoimelle pystytään jatkossakin varmistamaan riittävä, täsmäkohdennettu rahoitus. VPK-toiminnan merkityksen tunnustaminen ja toimintaedellytysten varmistaminen on niin ikään laajan hyvinvointialueemme etu.

Hillevi Savikko
Vihreä aluevaaliehdokkaasi