Julkaistu sanomalehti Kalevassa Lukijan mielipide-palstalla 19.12.2021

Pohjois-Pohjanmaan uuden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita tarjoavan organisaation kokoluokka on valtava. Hyvinvointialue työllistää 18000 ammattilaista, eli kolme kertaa niin paljon kuin Nokia-konserni Suomessa. Budjetti asettunee 1,7–1,8 miljardin euron tienoille.

23.1.2022 järjestettävissä vaaleissa tälle ja 20 muulle hyvinvointialueelle valitaan ylimmät päättäjät. Valtuutetut joutuvat heti töihin, tuleva kevät pitää sisällään suuria päätöksiä strategian, rakenteen ja palveluverkon osalta ja tärkeimpiä henkilövalintoja.

Tällaisen kokonaisuuden johtaminen vaatii valtuutetuilta ja viranhaltijoilta hyvää kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen, olennaisen näkemiseen ja päätöksentekoon. Päätökset esimerkiksi palveluverkon osalta tulevat varmasti olemaan vaikeita, kun otetaan huomioon sekä hyvinvointialueemme laajuus maantieteellisesti että alueiden erilaiset väestörakenteet.

Hyvinvointialueilla on selkeä tehtävä. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannuksia.

Hyvinvointialueen rahoitus tehdään ns. tarveperustaisesti ja ensimmäinen budjetti muodostuu kunnilta ja kuntayhtymiltä saatavan historiatiedon varassa. Oletus on, että Pohjois-Pohjanmaan rahoitus ei vähene, mutta ei kyllä saa sitä lisääkään. Eli suomennettuna ja hiukan oikaistuna: pitää tuottaa laadukkaammat ja muutenkin sopivammat palvelut jokaiselle asukkaalle samalla rahamäärällä kuin nykyisin.

Miten tämä tehdään? On selvää, että vanhoilla ratkaisumalleilla tavoitteet eivät toteudu. Tarvitaan uusia näkökulmia ja rakentavaa yhteistyötä aluevaltuutettujen ja valtuustoryhmien välillä. Valtuuston tulee olla päätöskykyinen ja sen päätösten tulee perustua huolelliseen analyysiin ja harkintaan. Valtuuston tehtävänä on myös auttaa viranhaltijoita haastavassa työssään ja hyödyntää kaikkien 18000 ammattilaisen asiaosaamista silloin, kun sille on tarvetta. Palveluiden tuottamiseen tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat mukaan. Johtamisen tulee olla laadukasta, jotta hyvinvointialueen pitovoimaa ja houkuttelevuutta työnantajana saadaan nostettua.

Ei siis mahdoton tehtävä, mutta ei helppo eikä yksinkertainen. Kyllä nämä ovat Elämäsi Vaalit!

Jarmo Savenius
KTM, yrittäjä, johdon konsultti
Aluevaaliehdokas (vihr. sit.)