Julkaistu Iijokiseudussa 19.1.2022

Uuden äärellä ollaan: ihka ensimmäiset aluevaalit pidetään heti tähän vuoden alkuun ja uudet hyvinvointialueet ottavat jatkossa vastuulleen kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät. Kyse on perustavanlaatuisista palveluista meidän kaikkien kannalta, ja nyt valittavalla ensimmäisellä aluevaltuustolla on merkittävä rooli siinä, minkälaiselle pohjalle uusi malli rakennetaan. Kehitystä tapahtuu tulevinakin aikoina, mutta se perusta, jonka tämä valtuusto luo, määrittää suuntaviivat pitkälle tulevaan. Nyt on syytä herätä äänestämään! Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, vaalitulos ei kuvaa aitoa demokratiaa, eikä anna hyvää lähtökohtaa esimerkiksi alueellisen tasa-arvon täysimääräiselle toteutumiselle.

Yhtenä koko uudistuksen kantavana ajatuksena on, että palveluiden nostaminen laajemmille harteille parantaa alueellista tasa-arvoa. Tällöin yksittäisen kunnan taloudellinen tilanne ei enää määrittele sitä, millaisia palveluita kunnan asukkaille on tarjolla ja miten usein ne ovat käytettävissä. Hyvinvointialueen tulee järjestää palvelut koko alueella, asuinkunnasta riippumatta, samalla tavalla kaikkien ulottuville. Keinoja tähän on monia, mutta palvelunkäyttäjän näkökulmasta oleellisinta on palvelun saaminen mahdollisimman helposti, nopeasti ja joustavasti. Näitä tavoitteita kohti päästään joissakin tapauksissa etä- ja digitaalisia palveluja lisäämällä, mutta koska palvelunkäyttäjien tilanteet ja tarpeet ovat erilaisia, tarjolla tulee aina olla myös henkilökohtaisen kontaktin mahdollisuus. Siihenkin voidaan päästä joko niin, että palvelunkäyttäjä liikkuu tai että palvelu liikkuu. Tarvitsemme jatkossakin kiinteitä terveysasemia, mutta niiden rinnalla monipuoliset liikkuvat palvelut on syytä ottaa entistä vahvemmin mukaan helpottamaan syrjäisempien seutujen tilannetta pitkien etäisyyksien maakunnassamme.

Väestön ikääntyessä kustannuspaineet vanhuspalveluissa ja terveyspuolella kasvavat väistämättä. Kestävän talouden näkökulmasta oleellinen asia juuri nyt on laadukkaisiin peruspalveluihin panostaminen. Kulloinkin tarvittavan palvelukokonaisuuden sujuvasti hahmottava, selkeät hoitopolut tarjoava sekä ennaltaehkäisyä painottava toimintamalli on itsensä takaisin maksava satsaus tulevaisuuteen. Ongelmia on helpoin ja halvin hoitaa ennen niiden kasvamista ja kroonistumista, olipa kysymys sairaudenhoidosta tai sosiaalipuolen asioista. Nyt kun painimme koronakurimuksen aiheuttamien, pitkää jälkityötä vaativien ongelmien paineessa, on tärkeä ymmärtää, että jokainen ennaltaehkäisty lisäongelma tulee olemaan merkittävä säästö ja veronmaksajien etu tulevaisuutta ajatellen. Etenkään nuorten hyvinvoinnin tukemista meillä ei tässä tilanteessa ole vara laiminlyödä.

Mielestäni tulevan valtuutetun pitää pystyä katsomaan asioita koko hyvinvointialueen näkökulmasta, ymmärtää henkilöstön tämän hetkinen hätä sekä puolustaa jokaisen palvelunkäyttäjän oikeutta saada apua asioihinsa inhimillisellä otteella omista lähtökohdistaan käsin. Olen Vihreä aluevaaliehdokas nro 517 Haapajärveltä. On ratkaisevan tärkeää, että käytät ääntäsi näissä vaaleissa.

Yhteistyöterveisin, Hillevi Savikko