Oulun vaalipiirin Vihreät ry on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa eduskuntavaaleihin 2023. Nimetyt ehdokkaat ovat Esa Aalto, Mika Flöjt, Jenni Pitko ja Marjo Tapaninen. Oulun vaalipiirin vihreät tulee jättämään tuleviin eduskuntavaaleihin täyden listan. “Listallamme tulee olemaan monipuolista osaamista koko vaalipiirin alueelta”, piirijärjestön puheenjohtaja Marjo Tapaninen kertoo. “Tällä hallituskaudella on tehty merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, ja muun muassa tätä työtä aiomme jatkaa tulevallakin eduskuntakaudella”, Tapaninen lisää.

Nyt nimetty ehdokasjoukko on ollut eduskuntavaaleissa ehdolla myös aiemmin ja poliittista kokemusta löytyy myös kunta- ja maakuntatasolta.  Oululainen Esa Aalto on toisen kauden kaupunginvaltuutettu, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallituksen jäsen. Marjo Tapaninen on Oulun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsen sekä rakennuslautakunnan jäsen.  Kuusamolainen Mika Flöjt on varakansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuutettu sekä hyvinvointialueen valtuuston jäsen ja yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja. ”Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on tärkeää turvata pohjoisten alueiden turvallisuus, ruokatuotanto ja kestävä kehitys. Tämä tapahtuu hajautettua energiatuotantoa ja biokaasuverkkoa edistämällä, puhdasta elinympäristöä vaalimalla sekä hyvinvointivaltion palveluverkon turvaamisella varmistamalla toimijoille riittävät resurssit” Mika Flöjt summaa. 

Jenni Pitko on ensimmäisen kauden kansanedustaja, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen ja hyvinvointialueen valtuuston jäsen. “Valinta jatkokauden tavoittelemisesta oli helppo. Suomi on monella tapaa myllerryksessä, työ eduskunnassa tuntuu äärimmäisen tärkeältä”, Pitko kommentoi päätöstään ehdokkaaksi lähtemisestä.

Ehdokkaiden yhteystiedot

Esa Aalto, 040 8652926, esa.aalto@ouka.fi
Mika Flöjt, 040 5788784, mika.flojt@vihreat.fi
Jenni Pitko, 044 5570263, jenni.pitko@eduskunta.fi
Marjo Tapaninen, 0400 214473, marjo.tapaninen@vihreat.fi