Oulun vaalipiirin Vihreät esittävät, että Fortumin on rakennettava luonnonmukaiset ohitusuomat kaikille vaelluskaloille Oulu- ja Kemijokeen. Piirijärjestön mukaan Fortumille ei tule myöntää lisärahoitusta, ellei se sitoudu kalaväylien tekoon Ruotsin mallin mukaisesti.

Oulun vaalipiirin Vihreät vetoavat muihin hallituspuolueisiin, että Fortumille mahdollisesti myönnettävän lisärahoituksen ehtona on sen sitoutuminen hallitusohjelman ja hallituksen omistajaohjausstrategian linjauksiin vaelluskalojen palauttamiseksi padottuihin vesistöihin; edistämään vesiluonnon monimuotoisuutta sekä kaikkien vaelluskalojen paluuta EU:n vesipuitedirektivin velvoitteiden mukaisesti.

Valtion enemmistöomistamat Fortum ja Kemijoki Oy eivät ole toteuttaneet hallitusohjelman ja omistajaohjaustrategian velvoitteita, erityisesti Pohjois-Suomessa Oulu- ja Kemijoella, missä he ovat vastustaneet luonnonmukaisia ohitusuomia ja kalatalousviranomaisen Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosprosessia. Oulujoen vesistön ”arvovesi” -hankkeessa Fortum pyrkii tietoisesti vesittämään tavoitteet vaelluskalojen palauttamisesta luonnonmukaisilla ohitusuomilla, jotka tutkitusti toimivat kaikille vaelluskaloille ylös- ja alasvaellukseen. 

Oulun vaalipiirin Vihreät muistuttaa, että Suomen ympäristökeskus SYKE on tehnyt jo 2000-luvun alussa hyvät pohjasuunnitelmat siitä, kuinka luonnonmukaiset ohitusuomat voitaisiin toteuttaa Oulun vesistön patoihin. Ohitusuomille haettiin jo lupia, mutta Fortum sai  nämäkin suunnitelmat estettyä, ja sen sijaan rakennettiin Oulujoen Muhoksen Montan voimalaitokselle toimimaton ”Montan kalakatiska”, joka on ollut vaelluskalojen nousun esteenä ja ongelmana tähän päivään saakka.

Oulun vaalipiirin Vihreät kritisoi Fortumin toimintaa, joka on hallitusohjelman vaelluskalakirjauksien ja omistajaohjaustrategian kirjauksien vastainen. Vetoamme Oulujokivarren kuntiin, kuntapäättäjiin ja alueemme toimijoihin, jotta ne ajavat jokivartisten ja kalastusoikeuksen haltijoiden etua sekä edistävät kaikkien vaelluskalojen paluuta.

Luonnon vaelluskalojen paluu on aluepoliittinen investointi alueiden veto- ja pitovoimaan, virkistykseen, nautintaoikeuksiin ja ruokaturvaan. Samalla edistetään myös vaarantuneiden vaelluskalakantojen runsastumista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista tällä maapallon lajikadon aikakaudella. Fortum investoi kalaväyliin Ruotsissa, koska siellä yhteiskunta ja poliitikot sitä vaativat. Sama oikeus ja kohtuus kuuluu myös suomalaisille.

 

Kannanotto on hyväksytty Oulun vaalipiirin Vihreiden kokouksessa 28. elokuuta 2022. 

 

Lisätietoja:

Mika Flöjt
040 5788784
varapuheenjohtaja
Oulun vaalipiirin Vihreät

Jenni Pitko
044 5570263
kansanedustaja