Arvoisa puheenjohtaja, valmistelijat ja valtuutetut.

Vihreän ryhmän mielestä sote-järjestelmäluonnos näyttää sen, mitä aidosti pidämme tärkeänä. Mielestämme yhdestä tärkeästä asiasta on kuitenkin jatkettava keskusteluja ministeriöiden kanssa; rahoituskriteereiden tarkkuudesta ja realistisesta talouden raamista.  Ainoa järkevä vaihtoehto on tehdä hyvinvointia tuottava ja edistävä suunnitelma. Ja jotta voimme tehdä hyvinvointi-investointeja, tarvitsemme lainanottovaltuutta.

Ryhmämme mielestä suunnitelman valmistelu on vielä keskeneräistä, erityisesti kohdat lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ja tarpeenmukaiset sote-keskukset vaativat vielä työstöä.  Lapset nuoret ja perheet -osiossa sosiaalipalveluiden toimenpiteitä on mietitty ja ne näyttäytyvät oikeansuuntaisina. On kuitenkin huolehdittava siitä, että  mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut eivät minkään ikäluokan kohdalla saa kaventua erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin. Meillä on oltava rohkeutta panostaa monialaisiin perustason mielenterveyspalveluihin myös sote-keskuksissa, jotta apua saisi nopeasti. Perustasoa ei mielestämme ole vahvistettu riittävästi tässä.

Tarpeenmukaisia sote-keskuksia on tarkasteltava erityisesti vielä hoidon jatkuvuuden näkökulmasta. Muutenkin; työhyvinvointiin satsaaminen ja osaavan henkilöstön pitäminen on elintärkeää. Työhyvinvointi paranisi, jos henkilöstön vaihtuvuus pienenisi, samalla myös hoidon jatkuvuus lisääntyisi. Ikäihmiset ja Vammaiset – Kaikki muutokset on tehtävä hallitusti ja vaiheittain niin, että ensin aidosti kevyemmät palvelut ovat kunnossa ja sitten vasta karsitaan raskaammista.

Toivomme tulevaisuudessa näkevämme enemmän yhteisöllistä asumista ja yhteisöjen merkitystä. Iloitsemme omaishoitoon ja perhehoitoon satsaamisesta sekä KOTAS-toiminnan laajentamisesta. Palveluiden monipuolistaminen ja oman palvelutuotannon lisääminen on hyvä.

Haitta- ja vaaratapahtumia aktiivisesti ehkäisemällä voimme parhaimmillaan säästää jopa miljoonia. Potilasturvallisuutta on kehitettävä jatkuvasti. Ryhmämme kysyy: missä on parempi lisääntymisterveys pohjoispohjanmaalaisille nuorille? Olisi syytä hyödyntää seksuaali- ja lisääntymistervettä edistävän neuvonnan ja nuorten maksuttoman ehkäisyn tutkitut positiiviset kustannus- ja hyvinvointivaikutukset.

Lopuksi toivomme, että luonnoksesta ja sen lausuntoajasta viestitään aktiivisesti. Toivomme, että henkilöstöä osallistetaan aidosti, että heidän asiantuntijuuttaan ja osaamistaan hyödynnetään järjestämissuunnitelman kehittämiseksi. Vihreä ryhmä peräänkuuluttaa inhimillistä, vaikuttavaa ja kestävää järjestämissuunnitelmaa. Kiitos!

Susa Vikeväkorva
Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu & hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Susa Vikeväkorvan pitämä ryhmäpuheenvuoro sote-järjestämissuunnitelmasta 5.9.2022 järjestetyssä aluevaltuuston seminaarissa.