Turvallisuuslautakunta on aloittanut työskentelyn kesätauon jälkeen ja kokoontunut ensimmäisen kerran 17. elokuuta. Oulu-Koilismaan pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lakatessa vuodenvaihteessa olemasta, aloittaa Pohjois-Pohjanmaalla kokonaan uusi organisaatio toimintansa. Turvallisuuslautakunta saa tietoa niin rekrytointien kuin toimintojen organisoitumisenkin tilasta. 

Syksyn keskeisenä teemana on pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuodelle 2023, jotta se voidaan tuoda aluevaltuustolle päätettäväksi 17.10. 2022. Ensimmäisessä kokouksessa eri osa-alueiden valmisteluun ja tavoitteisiin tutustuttiin työpajatyöskentelyllä.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä linjataan pelastustoimen tuottamien palveluiden määrästä ja tavasta. Lautakunnan työssä korostuu yhteisen näkemyksen luominen toiminnan suunnasta sekä varsin tiukan taloudellisen raamin asettamien haasteiden pohtiminen.  

Nyt tehtävällä palvelutasopäätöksellä aloitetaan organisaation toiminta vuoden 2023 aikana ja seuraava, pidemmälle menevä palvelutasopäätös astuu voimaan vuonna 2024. Molemmilla yhdistyvillä pelastuslaitoksilla on vuoteen 2024 asti tehdyt palvelutasopäätökset, joita on käytetty nykyisen valmistelun pohjana. Pelastustoimelle on määritelty lakisääteisiä tehtäviä, joita aluehallintovirasto valvoo, joten liikkumavaraa palvelutasopäätöksessä ei kovin paljon ole olemassa. Haasteina pelastustoimen kohdalla on mm. pätevän henkilöstön vaikeutunut saatavuus ja sivutoimisen henkilöstön riittävyys, sekä öljynsuojelurahaston merkittävän tuen loppuminen öljyntorjunnan materiaalihankintoihin ja koulutukseen.

Turvallisuuslautakunnan alueeseen kuuluu myös Pohjois-Suomen yhteistyöalueen laajuisen sote-valmiuskeskuksen perustamiseen liittyvän valmistelun seuranta. Valmiuskeskuksen keskeiset tehtävät liittyvät sote- toimintojen tilannekuvan ylläpitoon, valmiussuunnitteluun, varautumiseen ja tilannekeskuksen toimintaan.

 

Anu Niemi-Himanka
Pohjois-Pohjanmaan turvallisuuslautakunnan jäsen
Kalajoki