Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

vihreän ryhmän puolesta suuri kiitos aivan kaikille sote-järjestämissuunnitelmaa tehneille ja siihen aktiivisesti vaikuttaneille. Kiitos muille ryhmille hyvästä yhteistyöstä tulevaisuus lautakunnan ja aluehallituksen kokouksissa, jossa saimme suunnitelmaan vihreille tärkeitä tarkennuksia. Jatketaan avointa ja luottamuksellista vuoropuhelua. Teemme tämän ohjelman, jotta jokaisella Pohjois-Pohjanmaalla asuvan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus parantuisi.

“Aina töissä, mut ikinä ei tuu valmista” – on tunne, mikä varmasti monella valmistelijalla on. Lohdutan ajatuksella, että toimenpiteiden eteneminen ja niiden vaikuttavuuden seuranta on keskeistä, kuten suunnitelmassa todetaan. Se on joustavasti muokattavissa, mikäli huomaamme tähän tarvetta. “Mittaa kahdesti ja sahaa kerran.” Tai mittaa viidesti.

On totta, että kiire on leimannut osaltaan valmistelua. Pieni löyhennys aikatauluun ei olisi ollut pahitteeksi. Mutta ymmärrämme aikataulupaineet valtion suunnalta. Tulevaisuudessa; Olisi hyvä edetä riittävällä hitaudella oikeaan suuntaan.

“Keskeinen tavoite resurssien kohdentamisessa on perustason vahvistaminen sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen kustannuskehityksen taittamiseksi pysyvästi.” sanotaan suunnitelmassa. Vihreä ryhmä korostaa perustason vahvistamisen tärkeyttä ja onnistumista siinä. Kaiken keskiössä on ihminen. Ihminen, joka saa palveluita sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Peräänkuulutamme monipuolista vaikutusten arviointia ja sen näkymistä toiminnassa. Kaikki muutokset on tehtävä hallitusti ja vaiheittain niin, että ensin aidosti kevyemmät palvelut ovat kunnossa ja sitten vasta karsitaan raskaammista. Yksi peruna kerrallaan.

Lapset, nuoret ja perheet -osiossa on huolehdittava, että mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut eivät minkään ikäluokan kohdalla saa kaventua erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin. “Vahvistetaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä yhdessä kolmannen sektorin kanssa.” esittämämme lisäys on tärkeä, kiitos ryhmille tuesta tähänkin. Mittareiksi lisättiin myös “Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneet 16–24-vuotiaat”.

Ikäihmisten ja vammaisten kotona ja arkiympäristössä tapahtuva tuki ja palvelut on hyvin valmisteltu. Hyvä, että esimerkiksi ikäihmisten kohdalla mittariksi saatiin hyvinvoinnin laatua kuvaava mittari – yksinäisyyttä kokevien määrä.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohdalla tarkennettiin vihreille tärkeää tavoitetta; Mielenterveys ja päihdeongelmista kärsivä asiakas saa tarpeenmukaista hoitoa (oikea-aikaisesti) ja epäinhimillinen pompottelu palveluiden välillä loppuu. Toimenpiteeksi lisättiin myös “Kehitetään terveysneuvonnan saatavuutta huomioiden erilaiset asiakasryhmät”.

Tarpeen mukaiset sote-keskukset ovat keskeisessä roolissa – esimerkiksi hoidon jatkuvuuden parantaminen ja digitaalisissa palveluissa onnistuminen ovat tärkeitä tavoitteita. Mahdollisimman esteetön ja joustava asiointikanava on tervetullut.

Myös hyvinvointialueen yhteisissä palveluissa on paljon tärkeitä tavoitteita. Perhehoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun keskukset sekä lastensuojelun laitosyksikön perustaminen omaan tuotantoon ovat kaivattuja uudistuksia. Hyvä, että omaishoitajien kohtaa tarkennettiin ja mittaria “haiprot vähenee” muutettiin “haiprojen määräksi”.

Aluehallituksen tekemät tarkennukset liite 2:seen, eli kotiin annettavien palvelujen vahvistamisesta ja keskeisistä palvelurakennemuutoksista alueittain olivat tarvittavia. On tärkeää huolehtia siitä, että meillä on kuntarajariippumattomia, toimivia ja selkeästi profiloituja yksiköitä. Muutos paransi alueiden välistä yhdenvertaisuutta.

Huolehditaan meidän tärkeimmästä voimavarasta – ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Huolehditaan heidän jaksamisestaan – työkavereita on oltava oikeissa paikoissa. Huolehditaan osaavasta johtamisesta, jotta suunnitelman tavoitteet toteutuvat henkilöstön arjessa.

Kehitetään yhteistyötä kolmannen sektorin, kuntien ja yritysten kanssa. Osallistetaan ihmisiä. Yhdessä ja yhteistyössä pystymme tähän vaativaan uudistukseen. Muistetaan rohkeus, lempeys ja luottamus, jotta kaikki jaksavat. Kiitos ei ole kirosana, tsemppaus lämmittää aina ja rakentava kritiikki vie eteenpäin.

Ainoa järkevä vaihtoehto on tehdä hyvinvointia tuottava ja edistävä suunnitelma, joka on inhimillinen, vaikuttava ja kestävä. “Jos nyt jaksan viel tän yhden mäen yli, onks sen jälkeen uusi mäki” kysyy Antti Tuisku. No ihan varmasti on, mutta hyvillä välineillä sekin mäki on kivuttavissa. Vihreän ryhmän puolesta kiitos!

Susa Vikeväkorva
aluevaltuutettu
Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaa

Ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 17.10.2022.