Arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut

kiitos valmistelijoille ja erityiskiitos lausuntoihin annetuista vastineista. Tämän pelastustoimen palvelutasopäätöksen on tarkoitus olla voimassa vain vuoden 2023 ajan. Kaksi pelastuslaitosta liittyvät yhdeksi ja se vaatii rautaista, mutta rauhallista otetta ja ennen kaikkea pitkäkestoista työtä.

Vihreä ryhmä antoi lausunnon palvelutasopäätöksestä, muutama huomio sieltä. Peräänkuulutamme kaikessa toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa ja toteutuksessa henkilöstön aitoa kuulemista ja osallistamista. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen on kiinnitettävä tulevaisuudessa yhä tarkempaa huomiota –  niin päätoimisen henkilöstön kuin sopimushenkilöstön. He ovat tärkeintä, mitä meillä on.

Ymmärrämme toimintaympäristön haasteet, esimerkiksi hälytysmäärien ja päällekkäisten tehtävien riskin kasvun – budjettikin haastaa. Olemme pohtineet, ovatko minimivahvuudet riittäviä ja miten turvaamme sopimushenkilöstön riittävyyden. Minimivahvuus ei saa olla tulevaisuuden tavoitevahvuus. Valmistelijoiden vastineessa Oulun kaupungille todetaan, että “Yleiskuva on se, että vuosi 2023 aloitetaan valmiudella, joka oli vuoden 2022 päättyessä.” 

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti hyvän lisäysesityksen siitä, että turvallisuuslautakunta seuraa ensi vuonna “kaikkien riskiluokkien toimintavalmiusaikojen toteutumisprosenttia kuukausittain paloasemakohtaisesti ja tekee tarvittaessa alueen turvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä ja/tai niitä koskevia esityksiä. 

Ryhmämme on keskustellut ennakkoon tietoomme tulleista muutosesityksistä. Olemme päätyneet kannattamaan pohjaesitystä juurikin seuraavista syistä; vuoden 2022 valmius jatkuu ensi vuodelle ja turvallisuuslautakunta arvioi kuukausittain pelastustoimea sekä tekee tarvittaessa turvallisuutta vahvistavia esityksiä. Toivomme myös, että taulukko, jota pelastusjohtaja Jokelainen on esitellyt, on mahdollisimman ohjeellinen ja todellakin “käytännön tason ohjaustyökalu resurssitoimistolle”. “Moraalinen ja ammatillinen tavoite on 100 %. Haluamme keretä jokaiseen tehtävään oikeassa ajassa.” – Jokelainen sen sanoi.

Vihreä ryhmä peräänkuuluttaa tiedolla johtamista ja vaikutusten arviointia, kuten kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa. Arvioinnin on oltava joustavaa, avointa, osallistavaa ja toimintaa kehittävää. Korostamme myös avoimen viestinnän ja vuoropuhelun merkitystä. Hyvä että jo annetut lausunnot huomioidaan uutta ja yksityiskohtaisempaa palvelutasopäätöstä laadittaessa. Toivomme myös vahvempaa henkilöstön mukaan ottamista. “Mitä hiljempaa on, sitä paremmin voi kuulla”. Rauhallista ja riittävän hiljaista valmistelua uudelle palvelutasopäätökselle.

Tässä lyhyesti, kuten sovittiin, vihreän ryhmän huomioita, huolia ja kiitoksia.

 

Susa Vikeväkorva
aluevaltuutettu
Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaa

Ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 21.11.2022

Vihreän aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä on luettavissa TÄÄLLÄ.