Hyvinvointialueiden ensi vuoden talousarvioista päätetään kuluvan kuun aikana. Toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ovat jo tässä vaiheessa vastakkain sopeutustoimien ja alijäämäisten budjettien kanssa. Epävarmuuksia hyvinvointialueiden talousarvioissa on kuitenkin merkittävästi isoista organisaatiomuutoksista johtuen esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan (Pohde) ja Kainuun hyvinvointialueilla. Vaadimme valtiolta ratkaisua tilanteeseen.

Pohteen alijäämä on noin 100-136 miljoonaa euroa ilman sopeutustoimia. Kainuussa alijäämää näyttäisi tulevan noin 30 miljoonaa euroa, vaikka alueella on jo pitkään toiminut maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä maakunnan laajuinen pelastuslaitos.

Valtion on tarkasteltava rahoitusta niin, että Pohteella ja Kainuussa taataan turvallinen siirtymä tässä herkässä muutosvaiheessa. Mikäli jo nyt joudutaan käyttämään juustohöylää ja kajoamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, alkaa hyvinvointialueiden vuosi hatarasti. Pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueiden on kyettävä tekemään toiminnallisia uudistuksia kustannuskasvun hillitsemiseksi.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat myös harvaan asuttua aluetta ja pitkät etäisyydet tuovat omat haasteensa palveluiden järjestämiselle. Säästöpaineiden alla onkin huolehdittava alueellisesta yhdenvertaisuudesta ja palveluiden riittävästä saatavuudesta eri puolilla hyvinvointialueita.

On olennaista, että hyvinvointialueet pystyvät panostamaan lasten, nuorten, perheiden, ikäihmisten ja vammaisten palveluihin, perusterveydenhuollon vahvistamiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kattaviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Ihmisten hyvinvoinnin lisääminen on yksi hyvinvointialueiden keskeisimpiä tehtäviä ja se ei onnistu, jos liian niukan rahoituksen vuoksi joudutaan heti alkuun supistamaan palveluita merkittävästi. On myös todennäköistä, että leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta tulevat lopulta kalliiksi, kun hoito viivästyy ja ongelmat pitkittyvät, kasautuvat ja monimutkaistuvat. Oikea apu ja hoito riittävän ajoissa on inhimillisesti ja taloudellisesti viisainta.

 

Mika Flöjt
varapuheenjohtaja
Oulun vaalipiirin Vihreät

Susa Vikeväkorva
aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Silja Keränen
aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
Kainuun hyvinvointialue

Marjo Tapaninen
toiminnanjohtaja
Oulun vaalipiirin Vihreät