Mielenterveysperusteisesti hoidetaan vuosittain 16-20-vuotiaista lähes 20 %. Koronapandemian ja siihen liittyneiden rajoitustoimien tiedetään edelleen lisänneen erityisesti nuorten mielenterveyden ongelmia https://www.duodecimlehti.fi/duo17609. Kehittymässä olevien mielenterveysongelmien nopea tunnistaminen ja vaikuttavan hoidon järjestäminen ei ole tärkeää pelkästään apua tarvitsevalle, vaan laajemmin koko yhteiskunnalle. OECD arvioi, että Suomi käyttää 11 miljardia euroa vuodessa erilaisiin mielenterveyden ongelmien aiheuttamiin kuluihin. Mielenterveysongelmat ovat myös yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy Suomessa.

Mielenterveysongelmien hoitoon ja ehkäisyyn on siis syytä panostaa.

Terapiatakuuta ei saatu voimaan menneellä vaalikaudella

Mielenterveysalan toimijat tekivät kansalaisaloitteen terapiatakuusta vuonna 2019 https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3890. Yksi ehdotuksen perusideoista on tuoda psykoterapia osaksi perusterveydenhuollon palveluita ja nopeuttaa avun saamista siten, että hoito alkaa kuukauden sisällä tarpeen tunnistamisesta. Erityisen hyvin perusterveydenhuoltoon soveltuvat lyhytterapeuttiset menetelmät.

Vaikka ennen edellisiä vaaleja puolueiden välillä oli laaja kannatus terapiatakuun saamiseksi voimaan, niin näin ei kuitenkaan vaalikauden aikana tapahtunut. Yksi haaste takuun toteuttamisessa on koulutettujen terapeuttien puute ja kirjava koulutustarjonta.

Psykoterapiakoulutus maksaa nykyisin kymmeniä tuhansia euroja

Varsinaisen psykoterapian tarjontaa rajoittaa puute koulutetuista ammattilaisista. Erityisen suuri puute terapeuteista on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Miksi alalle ei sitten hakeudu riittävästi ammattilaisia mahdollistamaan hoidon saatavuutta?

Psykoterapiakoulutusta tarjotaan yliopistojen alaisuudesta ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavana täydennyskoulutuksena. Tyypillisesti koulutuksen hinta on 25 – 60 000 euroa. Koska tällainen käytäntö ei ymmärrettävästi ratkaise terapeuttipulaa, on myös maksuttoman psykoterapiakoulutuksen järjestämisestä tehty kansalaisaloite https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_3+2021.pdf, joka sivistysvaliokunnan käsittelyn jälkeen https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_3+2022.aspx hyväksyttiin eduskunnassa.

Periaatteessa psykoterapiakoulutuksen järjestämistä siis valmistellaan.

Huomioiden koronapandemian aiheuttaman mielenterveysongelmien lisääntymisen ja kertyneen hoitovelan, niiin maksuttoman ja laadukkaan, käytännössä kaksiportaisen psykoterapiakoulutuksen järjestämisellä alkaisi vähitellen olla jo kiire.

Mika Rämet
Eduskuntavaaliehdokas

Kirjoitus on julkaistu alun perin 27.3.2023 ehdokkaan blogialustalla.