Vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeneita koko väestöstä on 29 % ja 65 000 alaikäisen lapsen vanhemmalla on vakava päihdeongelma.  Työikäistä miehistä 38 % ja naisista 22 % käyttää liikaa alkoholia. Tehohoitoa tarvitsevista kolmasosalla on alkoholin riskikulutusta. Suomi on Euroopan maksakirroositilaston kärjessä, samoin nuorten huumekuolemissa. Runsas ja säännöllinen alkoholin käyttö vahingoittaa lähes joka elintä ihmisessä.

Nämä luvut ovat hirvittäviä. Ne ovat sitä inhimillisesti, mutta myös soten kustannusten näkökulmasta. Me emme käytä rahaa itse päihdehoitoihin, mutta käytämme valtavasti rahaa päihteiden käytöstä seuraavien sairauksien ja pahoinvoinnin hoitamiseen.

Hoitamattomuus näkyy siinä, kuinka paljon päihdehuollon erityispalveluiden asiakasmäärät ovat vähentyneet vuodesta 2010 alkaen. A-klinikoiden asiakasmäärä on laskenut – 36,12 %, katkaisuhoitoasemien – 47,41 % ja kuntoutuslaitosten -35,37 %. Tämä asiakasmäärien lasku ei johdu siitä, että asiakkaat eivät mene palveluihin. Tämä johtuu siitä, päihdehuollon erityispalveluista on systemaattisesti säästetty. Samalla se on johtanut siihen, että olemme menettäneet valtavan määrän päihdetyön erityisosaamista.

Päihdepolitiikkamme ei myöskään ole kehittynyt maailman muutoksen mukana. Uskomme edelleen, että rankaisemalla ja holhoamalla saamme päihdeongelmat kuntoon. Tulokset ovat näkyvissä ja tilastoista luettavissa.

Mainostamme itseämme sillä, että päätöksentekomme perustuu tietoon. Päihdeasioissa tieto voidaan kuitenkin ohittaa uskomuksilla ja mielikuvilla. Me tarvitsemme tulevaan eduskuntaan ihmisen, jolla on kokemusta, näkemystä ja ymmärrystä edistää päihdeasioiden hoitoa.

Aki Heiskanen
Eduskuntavaaliehdokas

Kirjoitus on julkaistu alun perin 23.3.2023 Kalevassa.