Taiteella ja kulttuurilla on laajoja hyvinvointiin, terveyteen, sosiaaliseen pääomaan, elinympäristöön, koettuun elämänlaatuun ja mieleen liittyviä hyviä vaikutuksia. Voi sanoa, että taide ja kulttuuri on yksi hyvinvoinnin peruspilareista. Yksilöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi taiteen ja kulttuurin vaikutukset ulottuvat koko yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia pohdittaessa pitää muistaa taloudelliset vaikutukset. Taiteen ja kulttuurin taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on tiedostettava, että sen avulla on mahdollisuus kirkastaa alueen imagoa, lisätä vetovoimaa ja luoda työpaikkoja ja yrityksiä. Taide- ja kulttuuritoiminta on laajalle leviävien taloudellisten vaikutusten johdosta usein tuottoisampaa muille kuin toimijoille itselleen. Taloudellisesta näkökulmasta ajateltuna taiteeseen ja kulttuuriin sijoitettu euro tuottaa aina. Keskimäärin tuotto alueelle on 4–5 kertainen ja parhaimmillaan jopa 25 kertainen.

Taide ja kulttuuri ei pelkästään tuota. Sen avulla voimme myös säästää. Taiteellisella ja kulttuurisella toiminnalla ennaltaehkäistään yhteiskunnallisten ongelmien hoitamisesta syntyviä kustannuksia terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.  

Kulttuuripolitiikka tulisikin ottaa aluepolitiikan työkalupakkiin. Väyliin satsaaminen ei itsessään vielä liikuta ihmisiä, vaan tarvitaan juurevaa elämää ja elämyksiä houkuttelemaan paluumuuttajia ja vierailijoita, sekä liikuttamaan kuntalaisia.

Me vihreät haluamme torjua leikkaukset valtion kulttuuribudjettiin ja olemme esittäneet kulttuurin rahoituksen kasvattamista pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista. Me haluamme varmistaa kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden kaikkialla.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla valittavana mieleinen taide- ja kulttuuriharrastus missä tahansa asuu, myös kaupunkien ulkopuolella. Koulupäivien yhteyteen voisi tuoda enemmän lastenkulttuuria. Haluaisimme myös laajentaa esimerkiksi Oulussa jo käytössä olevan Kaiku-kortin käytön koko maahan, jotta kaikilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevilla nuorilla aikuisilla, perheillä ja ikäihmisillä olisi mahdollisuus osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Prosenttiperiaate kannattaisi olla käytössä kaikessa julkisessa rakentamisessa. Se on kätevä ja helppo tapa tuoda paikallinen taide näkyväksi kuntalaisten arjen ympäristöissä. 

Aki Heiskanen
Eduskuntavaaliehdokas

Jenni Pitko
Kansanedustaja

Kirjoitus on julkaistu alun perin 22.3.2023 Kotipitäjä lehdessä.