Orpon hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan jälkihuollon ikärajan laskemisen nykyisestä 25 vuodesta 23 vuoteen. Sijoitettujen lasten perusoikeuksia vahvistettiin vuoden 2020 alussa voimaan tulleella lailla, jolloin jälkihuollon ikäraja nousi 25 vuoteen. Ikäraja on ollut voimassa vasta muutamia vuosia ja sen kasvattamisella on positiivisia vaikutuksia nuorten elämään. Tämän aluevaltuustoaloitteen allekirjoittaneiden mielestä jälkihuollon ikäraja tulee säilyttää säädetyssä 25 vuodessa hallitusohjelmassa olevasta kirjauksesta huolimatta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde).

Jälkihuollolla tarkoitetaan lakisääteistä tukea aikuistumiseen, jota tarjotaan 18 vuotta täyttäneelle nuorelle, joka on ollut lapsuudessaan sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Näille lapsille ei kotona ole pystytty takaamaan turvallisia ja riittävän hyviä kasvuolosuhteita. Useilla nuorilla on taustallaan muun muassa rikkonaisia kasvuolosuhteita, traumaattisia tapahtumia ja erilaista kaltoinkohtelua. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea nuoria aikuistumisessa, omien asioiden hoitamisessa, yhteiskuntaan kiinnittymisessä ja opinnoissa sekä työllistymisessä.

Jälkihuollon ikärajan laskeminen ei ole kestävä säästökohde, sillä ikärajan laskeminen näkyisi todennäköisesti suurempina kuluina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Leikkaus kohdistuisi myös suoraan kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin nuoriin, sillä moni nuori on syrjäytetty yhteiskunnasta jälkihuollon päättyessä. Lisäksi huostaanotossa olleiden nuorten kuolleisuus on muita korkeampi 25 vuoden ikään saakka.Onnistuessaan jälkihuolto tukee nuorta oman näköiseen elämään, koulutukseen ja työhön, kun taas kesken jääneet prosessit voivat altistaa nuoren aikuisen elämää toiseen suuntaan.

Jälkihuollossa voidaan katkaista nuorten haasteiden ylisukupolvista siirtymistä. Monet jälkihuoltoon oikeutetut nuoret tulevat itse vanhemmiksi nuorella iällä. Jos jälkihuolto pystytään toteuttamaan laadukkaasti, se on samalla ennaltaehkäisevää lastensuojelua.
Kaikki nuoret eivät tarvitse jälkihuollon tukea tai tuen tarve lakkaa ennen kuin nuori täyttää 25 vuotta. Monella nuorella on kuitenkin vaikeita tilanteita liittyen mielenterveyteen, neuroepätyypillisyyteen, päihteisiin tai rikoksiin. Näiden nuorten tuen tarve ei poistu jälkihuollon ikärajaa muuttamalla. Pohteen tulee jatkaa eriarvoisuuden torjumista ja yhdenvertaisuuden lisäämistä. Pohteen tulee täten säilyttää jälkihuollon ikäraja 25 vuodessa ja samalla tarkastella jälkihuollon riittäviä resursseja, jotta henkilöstölle taataan mahdollisuus tehdä mahdollisimman laadukasta työtä jälkihuollossa.

4.9.2023 Pohteen aluevaltuuston kokouksessa

Yhteisaloite seuraavien aluevaltuustoryhmien kanssa: Vasemmistoliitto, Vihreät, SDP