Hallikainen: Askeleita kohti perustuloa

Hyvinvointivaltion alkuperäinen tarkoitus on ollut muun muassa taata kaikille yhteiskuntamme jäsenille ihmisyyttä arvostava ja kunnioittava toimeentulo. Nykyisessä sirpaleisessa muodossaan tukijärjestelmä ei enää kykene täyttämään alkuperäistä tarkoitustaan. Kukaan ei...